TESDA MIMAROPA REGIONAL KICK-OFF ON SENIOR HIGH SCHOOL GRADUATES ASSESSMENT AND CERTIFICATION

“Kaisa po ninyo ako sa inyong layunin na makapagbigay ng magandang kinabukasan para sa ating mga kabataan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng de-kalidad na edukasyon at mahusay na kasanayan na kanilang magagamit sa pagharap sa hamon ng kompetisyon sa trabaho at hanapbuhay”.

“Aking ipinapaabot ang taus-pusong pasasalamat sa pamunuan ng TESDA MIMAROPA sa pamumuno ni Regional Director Angelina M. Carreon, gayundin naman sa DepEd sa pangunguna nina Ms. Maria Luisa D. Servando, Schools Division Superintendent, Oriental Mindoro at Ms. Susana A. Bautista, Schools Division Superintendent, Calapan City, maasahan po ninyo na ang City Government of Calapan sa ilalim ng aking panunungkulan ay palaging susuporta sa mga programang magpapalakas ng kakayahan ng ating mga mag-aaral”.

“Para sa mga minamahal kong kabataan na benipisyaryo ng programang ito nawa’y gawin ninyong makabuluhan, laging pahalagahan at isabuhay ang karunungan at oportunidad na inyong nakukuha mula sa ating gobyerno upang kasabay ng pag-asenso ng buhay ng inyong mga pamilya ay ang pag-unlad din ng ating bayan”