Takbo ng Pananampalataya: Tulong sa mga magiging Lingkod ng Diyos

Takbo ng Pananampalataya: Tulong sa mga magiging Lingkod ng Diyos

Matagumpay na idinaos sa Lungsod ng Calapan ang “TAKBOKASYON 2024” na nakaangkla sa temang “Takbo ng Pananampalataya:Tulong sa mgamagiging Lingkod ng Diyos”, na inumpisahan sa Calapan City Plaza Pavilion, patungong Saint Augustine Seminary, nitong ika-16 ng Marso.

Ang aktibidad na ito ay proyekto at pinangasiwaan ng Knights of Columbus, Saint Ezekiel Moreno, Council 7189, na masaya at aktibong nilahukan ng mga mag-aaral mula sa iba’t ibang paaralan, at maging ng mga kapulisan, gayundin ng ilang mga lingkod-bayan, kung saan ito ay naglalayong makalikom ng pondo, para sa mga seminarista ng Apostolic Vicariate of Oriental Mindoro.