Pilak Calapan Throwback!

Halina’t sama-sama nating balikan ang pinaka-enggrande at pinakamalaking selebrasyon sa kasaysayan ng

Calapan na dinaluhan ng humigit-kumulang tatlumpung libong (30,000) katao mula sa iba’t ibang bayan ng Oriental Mindoro!