PAGPAPAHALAGA SA KAPAKANAN NG MAMAMAYAN: ANG PRAYORIDAD NG LUNGSOD NG CALAPAN

Sa isang matapang na hakbang ay nagpasya ngayong ika-13 ng Mayo si City Mayor Malou Flores-

Morillo na ipaitigil ang operasyon ng mga Betting Machines sa mga sabungan at ibalik ang tradisyonal na paraan ng sabong.

Sa kabila ng pagtutol ng mga empleyado ng Dragon Cockpit Company, nanindigan si Mayor Morillo na ang tanging permit na ipinagkaloob sa mga sabungan sa Calapan ay iyong para sa tradisyonal na sabong lamang.

Ang desisyong ito ni Mayor Morillo ay nagpapahiwatig ng isang malakas na mensahe na ang interes ng mamamayan ay laging nasa unahan ng anumang patakaran at programa ng lungsod Calapan at mas mahalaga kaysa sa potensyal na kita mula sa modernong pagsusugal.