HPV vaccine, layon ni Mayor Morillo na mailaan para sa kabataan ng Calapan

Bilang Ina ng lungsod, mahalaga kay Mayor Malou Flores-Morillo ang ligtas na kapakanan ng mga

kabataan lalong higit kung mabuting kalusugan at pangangatawan ng mga ito ang pag-uusapan.

Upang bigyang daan ito, isang makabuluhang dayalogo ang naganap sa pagitan ng mga kinatawan ng DepED Calapan City at ni Mayor Malou, ika-5 ng Pebrero.

Umikot ang kanilang talakayan sa kung paano makapagbibigay at mahihikayat ang mga kabataan at kanilang mga magulang na tumangggap ng Human Papillomavirus (HPV) Vaccine.

Target ni Mayor Malou na mabakunahan ang mga mag-aaral mula sa pampubliko at maging pribadong paaralan sa lungsod ng Calapan.

Antabayanan po lamang ang itatakdang mga araw para sa pagbibigay ng nasabing bakuna.