Christian Bible Baptist Church Calapan

Taus-pusong pagbati sa unang anibersaryo ng Christian Bible Baptist Church Calapan. Isang karangalan

na makadalo sa inyong pagtitipon at maging kaisa sa makabuluhan ninyong gawain. Salamat po sa inyong adhikaing mailapit ang mga Calapeño sa ating Panginoong Diyos at ang maibahagi ang kanyang makapangyarihang salita sa ating mga kababayan.