Calapan City Mayor Malou F. Morillo, Tax Payer na naman ngayong taon!

Taong 2019 nang hinirang si Mayor Malou Flores-Morillo ng BIR bilang #1 Taxpayer sa buong Oriental

Mindoro na nasundan pa bilang Top Individual Taxpayer naman sa Calapan ng mga sumunod na taon. Pagpapatunay na likas sa Ina ng Lungsod ang diwa ng pagiging tapat, responsable at patas pagdating sa pananalapi at pagbabayad ng tamang buwis. Idinedeklara ang lahat ng kanyang ari-arian, kinikita sa kanyang kabuhayan, at ibinabahagi ang kung ano ang nararapat para sa bayan.