BEMONC (Basic Emergency Maternal Obstetric and Newborn Care)

Maaari kang magtungo sa BEMONC (Basic Emergency Maternal Obstetric and Newborn Care) at

manganak doon ng Libre, kung ikaw ay:

May PhilHealth o wala

‘Low Risk’ pregnant mother

19 na taong gulang pataas (34 y.o. below)

Ang iyong ipinagbubuntis ay ikalawa (maaaring hanggang ika- lima) mong baby

No history of miscarriage (agas)

No history of previous Cesarean Section delivery

No history of previous complications during birth delivery (Postpartum Hemorrhage/Uterine Atony and the like)

No medical condition (e.g. Hypertension, Pre-eclampsia, Heart disease, Diabetes, Bleeding disorder, Moderate to Severe Asthma, Thyroid disorder and the like)

Ang BEMONC po ay bukas sa publiko, bente-kwatro oras mula Lunes hanggang Linggo (24/7). Matatagpuan ang BEMONC sa New City Health Building – City Hall Compound, Barangay Guinobatan, Calapan City.

Para sa birth/pregnancy emergency o anumang katanungan tungkol sa BEMONC, tumawag o mag-text sa mga numerong ito:

09083661556

09069703765