Balingayan Child Development Center Educational Trip

Masaya at aktibong bumisita sa Calapan City Hall, ngayong araw, ika-10 ng Mayo ang tatlumpu’t dalawang (32) mga

batang mag-aaral na mula sa Balingayan Child Development Center, Calapan City, kasama ang kani-kanilang magulang at guro, bilang bahagi ng kanilang Educational Trip, na binigyang suporta at paggabay ng Pamahalaang Lungsod ng Calapan, sa pamamagitan ni Mr. Restituto G. Cueto na tagapangasiwa ng City Museum.