Ang pagbisita ng mga mag-aaral mula sa Barangay Suqui Child Development Center sa City Hall ng Calapan

Nitong ika-8 ng Abril, masayang bumisita sa City Hall ang mga batang mag-aaral mula sa Barangay Suqui Child Development Center,

kasama ang kani-kanilang magulang at guro, para sa kanilang Educational Tour, na binigyang suporta at paggabay ng pamahalaang lungsod, sa pamamagitan ni Mr. Restituto G. Cueto na tagapangasiwa ng City Museum.

Layunin ng aktibidad na mapalawig pa ng husto ang kaalaman at kabatiran ng mga bata, sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga iniingatang yamang pamana ng kasaysayan ng lungsod na makatutulong sa kanilang pag-unlad.