Aidhen ‘The Wonder Boy’

𝑰’𝒗𝒆 𝒈𝒐𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒂𝒈𝒊𝒄 𝒊𝒏 𝒎𝒆!

Setyembre 25, nagtungo sa tanggapan ni 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗹𝗼𝘂 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀-𝗠𝗼𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 si 𝗔𝗶𝗱𝗵𝗲𝗻 𝗔𝘁𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 upang ibahagi sa Ina ng Lungsod ang kaniyang naging tagumpay matapos ang 𝑺𝒆𝒂𝒓𝒄𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝑮𝒓𝒆𝒂𝒕𝒏𝒆𝒔𝒔 𝑴𝒂𝒈𝒊𝒄 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒆𝒕𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑺𝒄𝒉𝒐𝒍𝒂𝒓𝒔 𝑬𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏.

Nakamit ni 𝗔𝗶𝗱𝗵𝗲𝗻 ‘𝒕𝒉𝒆 𝑾𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓 𝑩𝒐𝒚’ ang 𝑺𝒊𝒍𝒗𝒆𝒓 𝑳𝒆𝒐𝒅𝒊𝒏𝒊 𝑨𝒘𝒂𝒓𝒅 at 𝑷𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆’𝒔 𝑪𝒉𝒐𝒊𝒄𝒆 𝑨𝒘𝒂𝒓𝒅 noong ika-21 ng Setyembre. Kaya naman, talagang ikinagalak ni Mayor Morillo na makilala si Aidhen bilang siya ay isa sa pinakabatang magician dito sa lungsod ng Calapan.