Pagbati at maraming salamat, Junior City Mayor Carolyn Kean M. Tuquero

Matagumpay na natapos ni 𝗕𝗯. 𝗖𝗮𝗿𝗼𝗹𝘆𝗻 𝗞𝗲𝗮𝗻 𝗠. 𝗧𝘂𝗾𝘂𝗲𝗿𝗼 nitong araw ng Huwebes, ika-17 ng Agosto, ang kanyang makabuluhang (4) apat na araw ng panunungkulan bilang 𝑱𝒖𝒏𝒊𝒐𝒓 𝑪𝒊𝒕𝒚 𝑴𝒂𝒚𝒐𝒓 ng Lungsod ng Calapan, sa ilalim ng 𝗟𝗡𝗞 𝟮𝟬𝟮𝟯: 𝗖𝗮𝗹𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝘀 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺, sa pamamagitan ng

mapagkalingang paggabay sa kanya ng butihing Ina ng Lungsod na si 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗹𝗼𝘂 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀-𝗠𝗼𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼.

Nag-iwan siya ng mensahe para sa mga kabataang nais na mamuno sa hinaharap “𝑾𝒉𝒆𝒏 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒂𝒏𝒕 𝒕𝒐 𝒍𝒆𝒂𝒅, 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒕𝒐 𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕 𝒊𝒕 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒑𝒂𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏, 𝒅𝒆𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏, 𝒂𝒏𝒅 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒕 𝒔𝒆𝒍𝒇𝒍𝒆𝒔𝒔 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒐𝒇 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒕𝒊𝒎𝒆, 𝒓𝒆𝒔𝒐𝒖𝒓𝒄𝒆𝒔, 𝒔𝒌𝒊𝒍𝒍𝒔, 𝒌𝒏𝒐𝒘𝒍𝒆𝒅𝒈𝒆, 𝒂𝒏𝒅 𝒕𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒔. 𝑲𝒖𝒏𝒈 𝒌𝒂𝒊𝒍𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒎𝒐𝒏𝒈 𝒖𝒃𝒖𝒔𝒊𝒏 𝒍𝒂𝒉𝒂𝒕, 𝒊𝒃𝒊𝒃𝒊𝒈𝒂𝒚 𝒎𝒐 𝒍𝒂𝒉𝒂𝒕, 𝒔𝒂𝒑𝒂𝒈𝒌𝒂𝒕 𝒂𝒏𝒈 𝒑𝒂𝒎𝒖𝒎𝒖𝒏𝒐 𝒂𝒚 𝒉𝒊𝒏𝒅𝒊 𝒍𝒂𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒏𝒈𝒌𝒐𝒍 𝒔𝒂 𝒌𝒂𝒑𝒂𝒏𝒈𝒚𝒂𝒓𝒊𝒉𝒂𝒏, 𝒕𝒖𝒏𝒈𝒌𝒐𝒍 𝒊𝒕𝒐 𝒔𝒂 𝒍𝒂𝒌𝒂𝒔 𝒏𝒈 𝒍𝒐𝒐𝒃 𝒎𝒐𝒏𝒈 𝒍𝒖𝒎𝒂𝒃𝒂𝒏 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒂 𝒎𝒈𝒂 𝒕𝒂𝒐, 𝒂𝒕 𝒉𝒊𝒏𝒅𝒊 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒂 𝒔𝒂𝒓𝒊𝒍𝒊.”

Samantala, taos puso siyang nagpapasalamat sa Lokal na Pamahalaan ng Lungsod ng Calapan, na pinamumunuan ni City Mayor Marilou F. Morillo, gayundin kay 𝗩𝗶𝗰𝗲 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗥𝗼𝗺𝗺𝗲𝗹 ‘𝗕𝗶𝗺’ 𝗔. 𝗜𝗴𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼, sa 𝟵𝘁𝗵 𝗦𝗮𝗻𝗴𝗴𝘂𝗻𝗶𝗮𝗻𝗴 𝗣𝗮𝗻𝗹𝘂𝗻𝗴𝘀𝗼𝗱, sa SK Calapan City na pinamumunuan ni 𝗛𝗼𝗻. 𝗡𝗼𝗲𝗹 𝗖. 𝗖𝗶𝗿𝘂𝗷𝗮𝗻𝗼 (𝘗𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵, 𝘚𝘢𝘯𝘨𝘨𝘶𝘯𝘪𝘢𝘯𝘨 𝘒𝘢𝘣𝘢𝘵𝘢𝘢𝘯 𝘍𝘦𝘥𝘦𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯), at sa City Youth and Sports Development Department na pinamumunuan ni 𝗖𝗬𝗦𝗗𝗗 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿 𝗠𝗿. 𝗠𝗮𝗿𝘃𝗶𝗻 𝗟. 𝗣𝗮𝗻𝗮𝗵𝗼𝗻, gayundin sa 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿, at sa lahat ng mga kawani ng Pamahalaang Lungsod na sumuporta sa kanya.