New Wheelchair for Kayena

ICYMI | Paghahatid ng bagong wheelchair na magagamit ng cute na Calapeno chikiting na si Kayena. Hindi man nakakapagsalita, bakas

naman sa mukha ni Kayena ang saya nang matanggap niya ang regalong handog mula mismo kay Mayor petMALOU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *