Ito na ang iyong pagkakataon!

Ang MOL Magsaysay Maritime Academy ay magsasagawa ng entrance examination sa darating na ika-20 ng Enero sa

Mindoro State University – Calapan City Campus.

Kung ikaw ay interesado, narito ang link para sa’yo: https://forms.gle/AsZ4fAdQ8kGb6rki8

Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang mga sumusunod:

Website: www.mmma.edu.ph

Facebook page: https://www.facebook.com/molmagsaysaymaritimeacademy

Testimonials: https://rb.gy/w9ewxb