Investiture rites of Fr. Renato A. Tampol, SVD, Phd

Dinaluhan ni 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗹𝗼𝘂 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀-𝗠𝗼𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 ang opisyal na pagtatalaga kay 𝗙𝗿. 𝗥𝗲𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗔. 𝗧𝗮𝗺𝗽𝗼𝗹, 𝗦𝗩𝗗, 𝗣𝗵𝗗 bilang bagong 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 ng 𝗗𝗶𝘃𝗶𝗻𝗲 𝗪𝗼𝗿𝗱 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗲 𝗼𝗳 𝗖𝗮𝗹𝗮𝗽𝗮𝗻 nitong ika-29 ng Agosto.

“𝒀𝒐𝒖 𝒘𝒆𝒓𝒆 𝒄𝒉𝒐𝒔𝒆𝒏 𝒃𝒚 𝑮𝒐𝒅 𝒂𝒏𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝑫𝒊𝒗𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒂𝒔 𝒃𝒆𝒄𝒂𝒖𝒔𝒆 𝒕𝒉𝒆𝒚 𝒃𝒆𝒍𝒊𝒆𝒗𝒆 𝒊𝒏 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒏𝒅 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒆𝒂𝒅𝒆𝒓𝒔𝒉𝒊𝒑. 𝑵𝒂𝒏𝒊𝒏𝒊𝒘𝒂𝒍𝒂 𝒂𝒌𝒐 𝒏𝒂 𝒎𝒂𝒓𝒂𝒎𝒊 𝒌𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒈𝒂𝒈𝒂𝒘𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒂 𝒌𝒂𝒃𝒂𝒕𝒂𝒂𝒏, 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒂 𝒎𝒈𝒂 𝒅𝒊𝒗𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒂. 𝑲𝒂𝒔𝒂𝒎𝒂 𝒑𝒐 𝒏𝒊𝒏𝒚𝒐 𝒂𝒌𝒐 𝒂𝒕 𝒂𝒏𝒈 𝑷𝒂𝒎𝒂𝒉𝒂𝒍𝒂𝒂𝒏𝒈 𝑳𝒖𝒏𝒈𝒔𝒐𝒅 𝒏𝒈 𝑪𝒂𝒍𝒂𝒑𝒂𝒏 𝒔𝒂 𝒑𝒂𝒈𝒔𝒖𝒔𝒖𝒍𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒈 𝒅𝒆 𝒌𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒂 𝒆𝒅𝒖𝒌𝒂𝒔𝒚𝒐𝒏 𝒔𝒂 𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒍𝒖𝒏𝒈𝒔𝒐𝒅,” — mensahe ng pagbati ni Mayor Morillo para kay Fr. Tampol.

Aniya, nagsisimula pa lamang ang DWCC bilang Mindoro Junior College, nakita niya ang progresibong pag-unlad ng institusyon at bilang isang dugong Divinista, lubos na ikinagalak ni Mayor Morillo na masaksihan naman ngayon ang pagtatalaga ng ika-30 Presidente ng DWCC.

Dumalo din sa nasabing gawain sina 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗼𝗿 𝗛𝘂𝗺𝗲𝗿𝗹𝗶𝘁𝗼 𝗕𝗼𝗻𝘇 𝗗𝗼𝗹𝗼𝗿, 𝗙𝗿. 𝗝𝗲𝗿𝗼𝗺𝗲 𝗔. 𝗠𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲𝘇, 𝗦𝗩𝗗 — 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿 𝗼𝗳 𝗦𝗩𝗗 𝗣𝗵𝗶𝗹𝗶𝗽𝗽𝗶𝗻𝗲 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗲, 𝗙𝗿. 𝗖𝗿𝗶𝘀𝗽𝗶𝗻 𝗔. 𝗖𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝗼, 𝗦𝗩𝗗 — 𝗗𝗪𝗖𝗖 𝗣𝗮𝘀𝘁 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 kasama ang iba pang mga miyembro ng pamunuan at stakeholders ng DWCC