INSPECTING THE NEWLY CONSTRUCTED PUBLIC MARKET ESCALATOR

THE LONG WAIT IS OVER! Tunay namang pagdating sa pagpapaalwan ng pang araw-araw na buhay ng taumbayan – si Mayor Morillo, maaasahan mo!

Ngayong araw, ika-14 ng Mayo, ang escalator sa Pamilihang Lungsod ng Calapan, working na po ulit taumbayan!

Matapos ang ilang serye ng pawis mo sa pag-akyat sa hagdan sa ating pamilihan, inyong hiling na kaalwanan, narito na taumbayan!

Ayon kay Mayor Malou, sa pamamagitan ng TAMAng tao, TAMAng atensyon at TAMAng pangangalaga, mapapanatili ang magandang serbisyo ng escalator sa ating pamilihan.

Sa Calapan City Public Market, hangad ng Ina ng Lungsod ang iyong mabuting kapakanan -manininda o mamimili ka man.

“Hindi po ako mapapagod na maghatid ng kaalwanan at serbisyong nararapat sa inyo Calapeño.” – City Mayor Malou Flores-Morillo.