HAPAGDALAW AT PAGBASBAS NG SIMBAHAN

Nakiisa si City Mayor Marilou Flores-Morillo sa isinagawang “Pastoral Visit and Blessing of New Padre

Pio Mission Area Church” sa Barangay Malamig, Calapan City, nitong ika-23 ng Hunyo. Binigyang-daan dito ang “Thanksgiving at Healing Mass”, kasama si Bishop Moises M. Cuevas, D.D., Apostolic Vicar of the Apostolic Vicariate of Calapan City.