DIGITALIZATION: PROJECT LIGHTNING

Nagsagawa ng presentasyon noong ika-5 ng Hulyo, 2024 ang Imagitech Asia Philippines Inc. sa tanggapan ni City Mayor Marilou Flores-Morillo

tungkol sa kanilang proyekto para sa digitalisasyon ng lungsod. Ang presentasyon ay nakatuon sa paglalatag ng mga makabagong teknolohiyang magpapabilis at magpapabuti sa mga serbisyo ng lokal na pamahalaan. Sa unang yugto ng proyektong ito, ipinakita ng Mr. Jing Villao bilang kinatawan ng IAPH ang kanilang mga plano at solusyon para sa mas epektibong pamamahala gamit ang digital tools. Inaasahan na sa ikalawang yugto ng presentasyon, na tinawag na Project Lightning, ay mas detalyadong tatalakayin ang pagpapalawig ng internet connectivity sa buong lungsod. Layunin nitong masiguro ang mabilis at maaasahang komunikasyon at serbisyong digital para sa Calapan, na maghahatid ng mas mataas na antas ng kaginhawahan at progreso sa komunidad.