Community-Based Monitoring System

Maraming salamat 𝗠𝗿. 𝗜𝗮𝗻 𝗝𝗼𝘀𝗵𝘂𝗮 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗿 — 𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑺𝒚𝒔𝒕𝒆𝒎𝒔 𝑨𝒏𝒂𝒍𝒚𝒔𝒕 𝑰𝑰𝑰 ng 𝗣𝗵𝗶𝗹𝗶𝗽𝗽𝗶𝗻𝗲 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝘀 𝗔𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿𝗶𝘁𝘆 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲, at 𝗠𝘀. 𝗠𝗮𝗿𝘆 𝗝𝗼𝘆 𝗛. 𝗗𝘂𝗱𝗮𝘀, 𝗠𝗿. 𝗝𝗼𝗵𝗻 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗼𝗽𝗵𝗲𝗿 𝗟𝗶𝗺𝗯𝗼,

𝗠𝘀. 𝗦𝗵𝗶𝗲𝗹𝗮 𝗝𝗮𝗻𝗲 𝗠. 𝗗𝘂𝗱𝗮𝘀 ng 𝗣𝗦𝗔 𝗢𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗠𝗶𝗻𝗱𝗼𝗿𝗼 sa inyong hindi matatawarang serbisyo at tulong sa pagsisiguro na magiging maayos ang 𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒊𝒕𝒚-𝑩𝒂𝒔𝒆𝒅 𝑴𝒐𝒏𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒏𝒈 𝑺𝒚𝒔𝒕𝒆𝒎 dito sa Lungsod ng Calapan!