BIDA Caravan awarding ceremony

Tumayong mga hurado sa patimpalak sina 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿-𝗗𝗜𝗟𝗚 𝗖𝗮𝗹𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗘𝗻𝗣. 𝗜𝘃𝗮𝗻 𝗦𝘁𝗲𝗽𝗵𝗲𝗻 𝗙𝗮𝗱𝗿𝗶, 𝗣𝗗𝗘𝗔 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁 𝗗𝗼𝗻𝗻𝗮 𝗟𝗶𝘇𝗮 𝗔𝗸𝗶𝗮𝘁𝗲 at 𝗠𝗿. 𝗝𝗲𝗿𝗼𝗺𝗲 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗼𝗻𝗮 mula sa Office of the City Mayor. Sa bandang dulo ng programa ay inabangan ang mga nagwagi sa 𝑩𝑰𝑫𝑨 𝑪𝒂𝒓𝒂𝒗𝒂𝒏 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒔𝒕 na nilahukan ng mga munisipalidad at lungsod sa buong rehiyon:

👩🏻 𝗕𝗜𝗗𝗔𝗡𝗚 𝗜𝗡𝗔 𝗗𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗘𝗦𝗧

1st place / P25,000 + trophy – 𝑩𝑰𝑫𝑨𝑵𝑮 𝑰𝑵𝑨 𝑵𝑮 𝑩𝑨𝑹𝑨𝑵𝑮𝑨𝒀 𝑺𝑨𝑵 𝑱𝑶𝑺𝑬, 𝑷𝑼𝑬𝑹𝑻𝑶 𝑷𝑹𝑰𝑵𝑪𝑬𝑺𝑨 𝑪𝑰𝑻𝒀, 𝑷𝑨𝑳𝑨𝑾𝑨𝑵

2nd place / P15,000 + trophy – 𝒁𝑼𝑴𝑷𝑨𝑮-𝑨𝑺𝑨, 𝑩𝑨𝑵𝑺𝑼𝑫, 𝑶𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑨𝑳 𝑴𝑰𝑵𝑫𝑶𝑹𝑶

🕺🏼💃🏻 𝗞𝗔-𝗕𝗜𝗗𝗔𝗡𝗚 𝗜𝗡𝗗𝗔𝗞𝗔𝗡 𝗡𝗚 𝗞𝗔𝗕𝗔𝗧𝗔𝗔𝗡

#BidaSong TikTok Contest

1st place / P25,000 + trophy – 𝑩𝑳𝑬𝑺𝑺𝑬𝑫 𝑮𝑹𝑬𝑮𝑶𝑹𝒀, 𝑫𝑾𝑪𝑪, 𝑷𝑰𝑵𝑨𝑴𝑨𝑳𝑨𝒀𝑨𝑵 𝑪𝑨𝑴𝑷𝑼𝑺

2nd place / 15,000 + trophy – 𝑺𝑨𝑵 𝑱𝑶𝑺𝑬 𝑩𝑨𝒀𝑨𝑵𝑮-𝑨𝑵𝑮𝑨𝑻 𝑫𝑨𝑵𝑪𝑬𝑹𝑺

3rd place / P10,000 + trophy – 𝑩𝑨𝑹𝑨𝑵𝑮𝑨𝒀 𝑪𝑨𝑵𝑼𝑩𝑰𝑵𝑮 𝑰𝑰

🖼️ 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗘𝗦𝗧

Bidang Pagmamahal sa Bayan

1st place / P25,000 + trophy – 𝗔𝗜𝗥𝗢𝗡 𝗦𝗜𝗥𝗘 𝗔𝗗𝗔𝗡, 𝗦𝗔𝗡 𝗝𝗢𝗦𝗘, 𝗢𝗖𝗖𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟 𝗠𝗜𝗡𝗗𝗢𝗥𝗢

2nd place / P15,000 + trophy – 𝑲𝑰𝑹𝑲 𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑪 𝑭𝑨𝑳𝑳𝑼𝑹𝑰𝑵, 𝑪𝑶𝑹𝑸𝑼𝑬𝑹𝑨, 𝑹𝑶𝑴𝑩𝑳𝑶𝑵

3rd place / P10,000 + trophy – 𝑨𝑹𝑨 𝑴𝑨𝑹𝑻𝑰𝑵𝑬𝑺, 𝑷𝑶𝑳𝑨, 𝑶𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑨𝑳 𝑴𝑰𝑵𝑫𝑶𝑹𝑶

🥁 𝗗𝗥𝗨𝗠 𝗔𝗡𝗗 𝗟𝗬𝗥𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗘𝗦𝗧

Sa Musika at Sining Banda ang BIDA

1st place / P25,000 + trophy – 𝑺𝑻𝑨. 𝑴𝑶𝑵𝑰𝑪𝑨 𝑵𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵𝑨𝑳 𝑯𝑰𝑮𝑯 𝑺𝑪𝑯𝑶𝑶𝑳, 𝑷𝑼𝑬𝑹𝑻𝑶 𝑷𝑹𝑰𝑵𝑪𝑬𝑺𝑨 𝑪𝑰𝑻𝒀, 𝑷𝑨𝑳𝑨𝑾𝑨𝑵

2nd place / P15,000 + trophy – 𝑺𝑼𝑪𝑺𝑰𝑪𝑨𝑵 𝑵𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵𝑨𝑳 𝑯𝑰𝑮𝑯 𝑺𝑪𝑯𝑶𝑶𝑳, 𝑷𝑼𝑬𝑹𝑻𝑶 𝑷𝑹𝑰𝑵𝑪𝑬𝑺𝑨 𝑪𝑰𝑻𝒀, 𝑷𝑨𝑳𝑨𝑾𝑨𝑵

3rd place / P10,000 + trophy – 𝑷𝑨𝑳𝑨𝑾𝑨𝑵 𝑵𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵𝑨𝑳 𝑯𝑰𝑮𝑯 𝑺𝑪𝑯𝑶𝑶𝑳, 𝑷𝑼𝑬𝑹𝑻𝑶 𝑷𝑹𝑰𝑵𝑪𝑬𝑺𝑨 𝑪𝑰𝑻𝒀, 𝑷𝑨𝑳𝑨𝑾𝑨𝑵

🎬 𝗦𝗛𝗢𝗥𝗧 𝗙𝗜𝗟𝗠 𝗠𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗘𝗦𝗧

Ang aking Bidang Bayan, Laban sa Iligal na Droga

1st place / P25,000 + trophy – 𝑨𝑵𝑨𝑲 𝑵𝑮 𝑻𝑬𝑨𝑻𝑹𝑶, 𝑪𝑨𝑳𝑨𝑷𝑨𝑵 𝑪𝑰𝑻𝒀, 𝑶𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑨𝑳 𝑴𝑰𝑵𝑫𝑶𝑹𝑶

2nd place / P15,000 + trophy – 𝑵𝑨𝑹𝑹𝑨 𝑰𝑵𝑻𝑬𝑮𝑹𝑹𝑨𝑻𝑬𝑫 𝑺𝑪𝑯𝑶𝑶𝑳, 𝑵𝑨𝑹𝑹𝑨, 𝑷𝑨𝑳𝑨𝑾𝑨𝑵

3rd place / P10,000 + trophy – 𝑱𝑬𝑳𝑯𝑰𝑨𝑵𝑵𝑬 𝑲𝒀𝑵 𝑴𝑨𝑹𝑪𝑬𝑳𝑶, 𝑷𝑰𝑵𝑨𝑴𝑨𝑳𝑨𝒀𝑨𝑵, 𝑶𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑨𝑳 𝑴𝑰𝑵𝑫𝑶𝑹𝑶

☕ Para naman sa 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗖𝗔𝗙𝗘, 𝗕𝗔𝗗𝗔𝗖 𝗮𝗻𝗴 𝗕𝗜𝗗𝗔 ay wagi ang mga sumusunod:

1st place / P25,000 + trophy – 𝑩𝑨𝑫𝑨𝑪, 𝑪𝑶𝑵𝑪𝑬𝑷𝑪𝑰𝑶𝑵, 𝑽𝑰𝑪𝑻𝑶𝑹𝑰𝑨, 𝑶𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑨𝑳 𝑴𝑰𝑵𝑫𝑶𝑹𝑶

2nd place / P15,000 + trophy – 𝑩𝑨𝑫𝑨𝑪, 𝑴𝑨𝑪𝑨𝑻𝑶𝑪, 𝑽𝑰𝑪𝑻𝑶𝑹𝑰𝑨, 𝑶𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑨𝑳 𝑴𝑰𝑵𝑫𝑶𝑹𝑶

3rd place / P10,000 + trophy – 𝑩𝑨𝑫𝑨𝑪, 𝑴𝑨𝑻𝑼𝑵𝑮𝑨𝑶, 𝑺𝑶𝑪𝑶𝑹𝑹𝑶, 𝑶𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑨𝑳 𝑴𝑰𝑵𝑫𝑶𝑹𝑶

People’s Choice Award – 𝑩𝑨𝑫𝑨𝑪, 𝑺𝑨𝑵 𝑳𝑼𝑰𝑺, 𝑵𝑨𝑼𝑱𝑨𝑵, 𝑶𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑨𝑳 𝑴𝑰𝑵𝑫𝑶𝑹𝑶

Ang Lungsod ng Calapan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗹𝗼𝘂 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀-𝗠𝗼𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 ay masigasig na katuwang ng 𝗣𝗵𝗶𝗹𝗶𝗽𝗽𝗶𝗻𝗲 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰𝗲 at ng 𝗣𝗵𝗶𝗹𝗶𝗽𝗽𝗶𝗻𝗲 𝗗𝗿𝘂𝗴 𝗘𝗻𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗔𝗴𝗲𝗻𝗰𝘆 sa paglaban sa iligal na droga sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programang magpapaunlad ng mga mamamayan.