Anak ng Teatro

Isang madamdaming pagtatanghal ang ipinamalas ng 𝗔𝗻𝗮𝗸 𝗻𝗴 𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 na pumukaw sa mga panauhin. #RizalDay2023