Alopecia awareness month

Ang pagkalagas o pagkaubos ng buhok ay pwedeng maging dahilan ng matinding takot at pagkabalisa ng isang tao. Kaya naman dapat mong maunawaan kung ano ang alopecia, paano makakaiwas dito at para malaman ang wastong paggamot para sa kondisyong ito.

Huwag mo ring kakalimutan na pwedeng gumaling ng kusa o muling tumubo ang iyong mga buhok lalo na kung hindi naman malubha ang iyong alopecia. Subalit kung nagiging sagabal na sa iyong pamumuhay ang alopecia, at mas nagiging malala na ang pagkawala ng iyong mga buhok, magpakonsulta na agad sa doktor.