AICS:592 Calapeños, ginawaran ng tulong pinansyal mula sa mga senador

𝑷𝒂𝒕𝒖𝒍𝒐𝒚 𝒂𝒏𝒈 𝒑𝒂𝒈𝒃𝒖𝒉𝒐𝒔 𝒏𝒈 𝒃𝒊𝒚𝒂𝒚𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒂 𝑪𝒂𝒍𝒂𝒑𝒂𝒏!

Tinatayang 𝟱𝟵𝟮 na mga Calapeños ang napabilang sa 𝑨𝒔𝒔𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍𝒔 𝒊𝒏 𝑪𝒓𝒊𝒔𝒊𝒔 𝑺𝒊𝒕𝒖𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 na ibinaba sa pamamagitan ng 𝗗𝗦𝗪𝗗 at ng Pamahalaang Lungsod nitong ika-11 ng Disyembre.

Bawat benepisyaryo ay makatatanggap ng 𝗣𝗛𝗣 𝟯,𝟬𝟬𝟬 na nagmula sa pinagsamang pondo na ipinagkaloob nina 𝗦𝗲𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗕𝗼𝗻𝗴 𝗚𝗼, 𝗦𝗲𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗕𝗮𝘁𝗼 𝗗𝗲𝗹𝗮 𝗥𝗼𝘀𝗮, 𝗦𝗲𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗟𝗶𝘁𝗼 𝗟𝗮𝗽𝗶𝗱, 𝗦𝗲𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗥𝗮𝗳𝗳𝘆 𝗧𝘂𝗹𝗳𝗼, 𝗮𝘁 𝗦𝗲𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗦𝗼𝗻𝗻𝘆 𝗔𝗻𝗴𝗮𝗿𝗮.

Ang naturang AICS ay programa ng DSWD at sa tulong ng mga senador. Ito ay nagiging posible dahil sa patuloy na pakikipag-ugnayan nina 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗹𝗼𝘂 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀-𝗠𝗼𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 sa mga senador. Katuwang din ng Punong Lungsod ang 𝗦𝗲𝗿𝗯𝗶𝘀𝘆𝗼𝗻𝗴 𝗧𝗔𝗠𝗔 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 — sa pamumuno ni 𝗠𝗿. 𝗝𝗼𝘀𝗲𝗽𝗵 𝗗𝘆𝘁𝗶𝗼𝗰𝗼, at ang 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 𝗔𝗳𝗳𝗮𝗶𝗿𝘀 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲 — sa pangunguna naman ni 𝗠𝗿. 𝗔𝘃𝗲𝗹𝗶𝗻𝗼 𝗧𝗲𝗷𝗮𝗱𝗮.