2022 Online validation visit for MELLPI PRO National Outstanding City/Municipal Nutrition program coordinator

Bilang Chairman ng 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗡𝘂𝘁𝗿𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘁𝘁𝗲𝗲, dinaluhan ni 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗹𝗼𝘂 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀-𝗠𝗼𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 via zoom ang isinagawang “2022 𝑶𝒏𝒍𝒊𝒏𝒆 𝑽𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑽𝒊𝒔𝒊𝒕 𝒇𝒐𝒓 𝑴𝒐𝒏𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒏𝒅 𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒐𝒇 𝑳𝒐𝒄𝒂𝒍 𝑳𝒆𝒗𝒆𝒍 𝑷𝒍𝒂𝒏 𝑰𝒎𝒑𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑷𝒓𝒐𝒕𝒐𝒄𝒐𝒍 (𝑴𝑬𝑳𝑳𝑷𝑰 𝑷𝒓𝒐) 𝑵𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑶𝒖𝒕𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈 𝑪𝒊𝒕𝒚/𝑴𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒍 𝑵𝒖𝒕𝒓𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏

𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎 𝑪𝒐𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒕𝒐𝒓” sa pangunguna ng 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗡𝘂𝘁𝗿𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗼𝘂𝗻𝗰𝗶𝗹, nitong ika-17 ng Agosto.

Naging bahagi ng aktibidad na ito ang National Evaluation Team kung saan nabibilang sina 𝗠𝘀. 𝗥𝗮𝗰𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗙𝗮𝘆𝗲 𝗗. 𝗖𝗮𝗹𝗮𝗻𝗴𝗶 (𝘕𝘶𝘵𝘳𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘖𝘧𝘧𝘪𝘤𝘦𝘳 𝘐𝘐, 𝘕𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘕𝘶𝘵𝘳𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘊𝘰𝘶𝘯𝘤𝘪𝘭), 𝗠𝘀. 𝗜𝗿𝗶𝘀 𝗥𝗼𝘄𝗲𝗻𝗮 𝗔. 𝗕𝗲𝗿𝗻𝗮𝗿𝗱𝗼 (𝘉𝘰𝘢𝘳𝘥 𝘔𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳, 𝘗𝘩𝘪𝘭𝘪𝘱𝘱𝘪𝘯𝘦 𝘚𝘰𝘤𝘪𝘦𝘵𝘺 𝘰𝘧 𝘕𝘶𝘵𝘳𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯𝘪𝘴𝘵- 𝘋𝘪𝘦𝘵𝘪𝘵𝘪𝘢𝘯𝘴, 𝘐𝘯𝘤. (𝘗𝘚𝘕𝘋), at 𝗠𝘀. 𝗔𝘂𝗯𝗿𝗲𝘆 𝗗. 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗹𝗼 (𝘗𝘳𝘰𝘫𝘦𝘤𝘵 𝘌𝘷𝘢𝘭𝘶𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘖𝘧𝘧𝘪𝘤𝘦𝘳 𝘐, 𝘕𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘕𝘶𝘵𝘳𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘊𝘰𝘶𝘯𝘤𝘪𝘭).

Narito rin sina 𝗠𝘀. 𝗞𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗙𝗮𝘆𝗲 𝗠. 𝗚𝗮𝘆𝗮 (𝘕𝘶𝘵𝘳𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘖𝘧𝘧𝘪𝘤𝘦𝘳 𝘐𝘐𝘐, 𝘕𝘕𝘊 𝘔𝘐𝘔𝘈𝘙𝘖𝘗𝘈), 𝗠𝘀. 𝗠𝗮. 𝗘𝗶𝗹𝗲𝗲𝗻 𝗕. 𝗕𝗹𝗮𝗻𝗰𝗼 (𝘙𝘦𝘨𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘕𝘶𝘵𝘳𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘗𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮 𝘊𝘰𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘢𝘵𝘰𝘳, 𝘕𝘕𝘊 𝘙𝘦𝘨𝘪𝘰𝘯 𝘐𝘝- 𝘉) at 𝗠𝘀. 𝗘𝗹𝗹𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗞𝗿𝗶𝘀 𝗥. 𝗗𝗶𝗼𝗺𝗮𝗺𝗽𝗼 (𝘎𝘈𝘋 𝘊𝘰𝘯𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢𝘯𝘵/𝘊𝘕𝘊 𝘔𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳), kasama ang mga kasapi ng 𝗖𝗮𝗹𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗡𝘂𝘁𝗿𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗦𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻.

Layunin ng 𝗠𝗘𝗟𝗟𝗣𝗜 𝗣𝗿𝗼 na masubaybayan at masuri ang pagpapatupad ng lokal na programa sa nutrisyon; Matukoy ang progreso ng pagpapatupad ng 𝑷𝒉𝒊𝒍𝒊𝒑𝒑𝒊𝒏𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒏 𝒐𝒇 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒇𝒐𝒓 𝑵𝒖𝒕𝒓𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏 (𝑷𝑷𝑨𝑵) na mga priyoridad sa lokal na antas; Masubaybayan at masuri ang pagganap ng 𝑳𝒐𝒄𝒂𝒍 𝑵𝒖𝒕𝒓𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑭𝒐𝒄𝒂𝒍 𝑷𝒐𝒊𝒏𝒕𝒔 (𝑳𝑵𝑭𝑷𝒔); Malaman ang mga magandang kasanayan at hamon na kinakaharap ng mga Lokal na Pamahalaan at LNFP sa local nutrition program implimentation; at Matukoy ang mga linya ng pagkilos para sa lokal, rehiyonal at pambansang antas para sa pagpapabuti ng pagpapatupad ng PPAN.

“𝑨𝒔 𝑪𝒊𝒕𝒚 𝑴𝒂𝒚𝒐𝒓 𝒐𝒇 𝑪𝒂𝒍𝒂𝒑𝒂𝒏, 𝑰 𝒂𝒎 𝒈𝒓𝒂𝒕𝒆𝒇𝒖𝒍 𝒇𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒏𝒆𝒓𝒔 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒚𝒐𝒖, 𝒕𝒉𝒆 𝑵𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑵𝒖𝒕𝒓𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑪𝒐𝒖𝒏𝒄𝒊𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝑪𝒊𝒕𝒚 𝑵𝒖𝒕𝒓𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑪𝒐𝒎𝒎𝒊𝒕𝒕𝒆𝒆, 𝒃𝒆𝒄𝒂𝒖𝒔𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒆𝒇𝒇𝒐𝒓𝒕𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆𝒔 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒂𝒍𝒊𝒈𝒏𝒆𝒅 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒕𝒉𝒆 𝑪𝒊𝒕𝒚 𝑮𝒐𝒗𝒆𝒓𝒏𝒎𝒆𝒏𝒕’𝒔 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕 𝒈𝒐𝒗𝒆𝒓𝒏𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒕𝒉𝒓𝒖𝒔𝒕 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝑮𝒓𝒆𝒆𝒏 𝑪𝒊𝒕𝒚 𝒐𝒇 𝑪𝒂𝒍𝒂𝒑𝒂𝒏 𝑫𝒆𝒗𝒆𝒍𝒐𝒑𝒎𝒆𝒏𝒕 𝑭𝒓𝒂𝒎𝒆𝒘𝒐𝒓𝒌, 𝒇𝒐𝒄𝒖𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒆 3 𝑬’𝒔- 𝑹𝒆𝒗𝒊𝒕𝒂𝒍𝒊𝒛𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆 𝑳𝒐𝒄𝒂𝒍 𝑬𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒚, 𝑻𝒉𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒐𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒐𝒇 𝑬𝒏𝒗𝒊𝒓𝒐𝒏𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒔𝒕𝒂𝒊𝒏𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚, 𝒂𝒏𝒅 𝑻𝒉𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒊𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒐𝒇 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑺𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒆𝒔.” — City Mayor Marilou Flores-Morillo.

Dagdag pa niya, natutuwa rin siya na naging bahagi siya ng programang ito at dito ay binati at binigyang pagkilala niya si 𝗠𝘀. 𝗠𝗮. 𝗜𝗺𝗲𝗲 𝗖𝗲𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗼 ng 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗗𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 na short listed bilang 2022 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑶𝒖𝒕𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈 𝑪𝒊𝒕𝒚 𝑵𝒖𝒕𝒓𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎 𝑪𝒐𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒕𝒐𝒓.