Opisyal na ibinigay ni 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗹𝗼𝘂 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀-𝗠𝗼𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 at 𝗠𝗿. 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰𝗮𝗿𝗽𝗶𝗼 𝗘𝗱𝗺𝘂𝗻𝗱 𝗔𝗯𝗮𝘀, 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲𝘀 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿, ang pitong (7) land titles na nasa ilalim ng City Government of Calapan bilang donasyon sa 𝗗𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗗𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗖𝗮𝗹𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗖𝗶𝘁𝘆 na pinangungunahan ni 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹𝘀 𝗗𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗦𝘂𝘀𝗮𝗻𝗮 𝗠. 𝗕𝗮𝘂𝘁𝗶𝘀𝘁𝗮, 𝗔𝘀𝘀𝘁. 𝗦𝗗𝗦 𝗗𝗿. 𝗖𝘆𝗻𝘁𝗵𝗶𝗮 𝗘𝗹𝗲𝗮𝗻𝗼𝗿 𝗚. 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗹𝗼, at 𝗔𝘁𝘁𝘆. 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗚𝗶𝗻𝗮𝗹𝘆𝗻 𝗖. 𝗖𝗮𝗹𝗱𝗲𝗿𝗼𝗻, ika-9 ng Mayo.