Pinangasiwaan ng 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗣𝗹𝗮𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗗𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 na pinamumunuan ni 𝗘𝗻𝗣. 𝗝𝗼𝗲𝘆 𝗕𝗮𝘂𝘁𝗶𝘀𝘁𝗮 ang pagsasagawa ng 𝟯-𝗗𝗮𝘆 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴-𝗪𝗼𝗿𝗸𝘀𝗵𝗼𝗽 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗳 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗥𝗲𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 𝗖𝗼𝗱𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗥𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗙𝗲𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲𝘀 𝗼𝗳 𝗖𝗮𝗹𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗖𝗶𝘁𝘆 (April 12-14,2023), Local Government Center, New City Hall Complex.

Naging mga tagapagsalita sa nasabing pagsasanay ang mga opisyales at kawani mula sa 𝗕𝘂𝗿𝗲𝗮𝘂 𝗼𝗳 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗠𝗜𝗠𝗔𝗥𝗢𝗣𝗔 sa pangunguna ni 𝗠𝘀. 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗹𝗼𝘂 𝗤. 𝗖𝗮𝗻̃𝗲𝘁𝗲, 𝗔𝗰𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿-𝗕𝗟𝗚𝗙 𝗠𝗜𝗠𝗔𝗥𝗢𝗣𝗔 kasama sina 𝗠𝗿. 𝗗𝗲𝗻𝗻𝗶𝘀 𝗧. 𝗖𝘂𝗻𝗮𝗴, 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗧𝗿𝗲𝗮𝘀𝘂𝗿𝘆 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿 𝗜𝗩-𝗕𝗟𝗚𝗙 𝗠𝗜𝗠𝗔𝗥𝗢𝗣𝗔 at 𝗠𝘀. 𝗚𝗿𝗮𝗰𝗲 𝗟𝗼𝘂𝗶𝗲 𝗠. 𝗕𝗼𝗼𝗻𝗴𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴, 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀𝘁 𝗜𝗩-𝗕𝗟𝗚𝗙 𝗠𝗜𝗠𝗔𝗥𝗢𝗣𝗔. Ang gawain ay suportado nina 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗹𝗼𝘂 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀-𝗠𝗼𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 at 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗩𝗶𝗰𝗲 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗕𝗶𝗺 𝗜𝗴𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼.

Dinaluhan ito ng mga Department Heads/Program Managers tulad nina 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗧𝗿𝗲𝗮𝘀𝘂𝗿𝗲𝗿 𝗡𝗶𝗰𝗸 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗽𝗮𝗻𝗴, 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗕𝘂𝗱𝗴𝗲𝘁 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿 𝗟𝗼𝗿𝗶𝗲𝘁 𝗚𝗮𝗹𝗶𝗰𝗶𝗮, 𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘁 𝗮𝗻𝗱 𝗟𝗶𝗰𝗲𝗻𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿 𝗘𝗹𝗲𝗻𝗶𝘁𝗮 𝗥𝗮𝗺𝗶𝗿𝗲𝘇 at 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿 𝗘𝗻𝗣. 𝗡𝗲𝗽𝗼 𝗕𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 at representante mula sa mga konsernadong opisina sa City Hall.

Nakibahagi rin sa gawain ang mga kawani mula naman sa Sangguniang Panlungsod kasama ang ilan sa mga City Councilors na sina 𝗛𝗼𝗻. 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗧𝗮𝗴𝘂𝗽𝗮, 𝗛𝗼𝗻. 𝗚𝗲𝗻𝗶𝗲 𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂, 𝗛𝗼𝗻. 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝗽𝗰𝗶𝗼𝗻, 𝗛𝗼𝗻. 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝗲 𝗟𝗲𝗮𝗰𝗵𝗼𝗻 at 𝗔𝗕𝗖 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗛𝗼𝗻. 𝗗𝗲𝗻𝗻𝗶𝘀 𝗥𝗼𝗷𝗮𝘀 kasama si 𝗦𝗣 𝗦𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮𝗿𝘆 𝗔𝘁𝘁𝘆. 𝗛𝗮𝗿𝘃𝗲𝘆 𝗘𝗰𝗸𝗲𝗿 𝗭𝗮𝗺𝗼𝗿𝗮. May mga kawani din mula sa 𝗗𝗜𝗟𝗚 ang nakasama sa pagsasanay.

Kabilang sa mga paksang tinalakay sa unang araw ng pagsasanay ay ang 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗦𝘂𝘀𝘁𝗮𝗶𝗻𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗦𝗰𝗼𝗿𝗲𝗰𝗮𝗿𝗱 𝗼𝗳 𝗖𝗮𝗹𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗖𝗶𝘁𝘆; 𝗕𝗮𝘀𝗶𝗰 𝗧𝗮𝘅𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻; 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗼𝗻 𝗟𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗼𝗳 𝗟𝗚𝗨 𝗧𝗮𝘅𝗶𝗻𝗴 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀; 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗥𝗲𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝗥𝗲𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲 𝗠𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗘𝗳𝗳𝗼𝗿𝘁𝘀; 𝗙𝘂𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗹𝗲𝘀 𝗼𝗳 𝗧𝗮𝘅𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻; 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗹 𝗕𝗮𝘀𝗲𝘀 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴/𝗥𝗲𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗥𝗲𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲; 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗦𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝗱 𝗥𝗲𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲𝘀; 𝗥𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗙𝗲𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 at 𝗦𝗮𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗙𝗲𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀 𝗼𝗳 𝗗𝗜𝗟𝗚-𝗗𝗢𝗙 𝗝𝗼𝗶𝗻𝘁 𝗠𝗲𝗺𝗼𝗿𝗮𝗻𝗱𝘂𝗺 𝗖𝗶𝗿𝗰𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗼𝗻 𝗥𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗙𝗲𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲𝘀.

Ang naturang pagsasanay ay inisyatiba ng kasalukuyang 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒔𝒚𝒐𝒏𝒈 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒍𝒍𝒐-𝑰𝒈𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐 na bahagi ng paghahanda ng City Government of Calapan na bumuo ng draft ordinance para sa revision of Local Revenue Code sa lungsod na sa mahabang panahon ay hindi nabibigyang pansin. Ayon sa batas ang mga LGU ay pinapahintulutan na magpataw ng reasonable fees at charges sa mga matutukoy na maaaring pagkakitaan na sakop ng kanyang hurisdiksyon.

Layon nito na mapataas ang revenue collections ng Pamahalaang Lungsod na magagamit sa pagbabalik ng basic services para sa taumbayan.

Pinuri naman ng mga opisyal mula sa 𝗕𝗟𝗚𝗙 𝗠𝗜𝗠𝗔𝗥𝗢𝗣𝗔 ang Local Leadership ng Lokal na Pamahalaang Lungsod sa inisyatiba nito na ilagay sa tama ang pagkolekta ng buwis at mga bayarin ng tax payers sa lungsod.