Ito ay bunsod ng mga inisyatiba ng 𝗔𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘀𝘆𝗼𝗻𝗴 𝗠𝗼𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 ukol sa ‘𝑴𝒂𝒓𝒊𝒏𝒆 𝑩𝒊𝒐𝒅𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒚 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝑷𝒓𝒐𝒕𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎’. Ang nasabing Patrol Boat ay magagamit ng mga Bantay-Dagat ng Pamahalaang Lungsod sa pagpapatrolya sa mga sakop ng MPA at pagtugis sa mga gumagawa ng iligal sa 23 coastal areas at lakeside barangays sa buong kalungsuran.