Sa mga nagdaang panahon, ating nasaksihan na isa sa mahalagang kalakasang taglay ng isang bayan o lungsod ay ang mga mamamayan nito. Ang patuloy na pag-unlad nating natatamo ay nagmula sa sama-samang pagtutulungan ng bawat isang manggagawang CalapeƱo, saan mang larangan siya naglilingkod.

Dahil dito, inihahandog ng Pamahalaang Lungsod ng Calapan ang pagkilala sa lahat ng ating mamamayang manggagawa na patuloy sa pagpupunyagi para sa pag-unlad ng pamilya, gayun din para sa kanyang komunidad at kapaligiran. Nais naming magbigay-lugod sa inyong paglilingkod, pag-aaruga at pagtitiyaga para sa ating mahal na lungsod, ang Lungsod ng Calapan. Ating dalangin na patuloy tayong pagpalain ng Poong Maykapal.

Sulong Calapan!