Narito ang mga dapat mong malaman tungkol sa 𝗥𝗲𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 𝗔𝗰𝘁 𝗡𝗼. 𝟭𝟭𝟵𝟯𝟰 o ang “𝗦𝗜𝗠 𝗖𝗮𝗿𝗱 𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗔𝗰𝘁”.