“𝑩𝒊𝒍𝒂𝒏𝒈 𝑰𝒏𝒂 𝒏𝒈 𝑳𝒖𝒏𝒈𝒔𝒐𝒅 𝒏𝒈 𝑪𝒂𝒍𝒂𝒑𝒂𝒏, 𝒂𝒌𝒊𝒏 𝒑𝒐𝒏𝒈 𝒌𝒊𝒏𝒊𝒌𝒊𝒍𝒂𝒍𝒂 𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒉𝒂𝒍𝒂𝒈𝒂𝒏𝒈 𝒑𝒂𝒑𝒆𝒍 𝒏𝒂 𝒈𝒊𝒏𝒂𝒈𝒂𝒎𝒑𝒂𝒏𝒂𝒏 𝒏𝒈 𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒎𝒈𝒂 𝑴𝒆𝒄𝒉𝒂𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 𝑬𝒏𝒈𝒊𝒏𝒆𝒆𝒓𝒔, 𝒌𝒖𝒏𝒈 𝒔𝒂𝒂𝒏 𝒂𝒚 𝒌𝒂𝒔𝒂𝒎𝒂 𝒏𝒂𝒕𝒊𝒏 𝒔𝒊𝒍𝒂 𝒔𝒂 𝒑𝒂𝒈-𝒖𝒏𝒍𝒂𝒅 𝒏𝒈 𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒆𝒌𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒚𝒂, 𝒌𝒂𝒚𝒂 𝒏𝒂𝒎𝒂𝒏 𝒍𝒖𝒃𝒐𝒔 𝒌𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒖𝒔𝒖𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒉𝒂𝒏 𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒃𝒖𝒃𝒖𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒏𝒈𝒂𝒓𝒊𝒏, 𝒂𝒕 𝒍𝒂𝒚𝒖𝒏𝒊𝒏 𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒊𝒍𝒊𝒑𝒑𝒊𝒏𝒆 𝑺𝒐𝒄𝒊𝒆𝒕𝒚 𝒐𝒇 𝑴𝒆𝒄𝒉𝒂𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 𝑬𝒏𝒈𝒊𝒏𝒆𝒆𝒓𝒔, 𝑰𝒏𝒄. – 𝑴𝒊𝒏𝒅𝒐𝒓𝒐 𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓” — Mayor Marilou F. Morillo

Dumalo si 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗹𝗼𝘂 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀-𝗠𝗼𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 kasama si 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿 𝗕𝗲𝗻𝗷𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗟. 𝗔𝗰𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮, 𝗖𝗘𝗦𝗘 sa “𝑪𝒉𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈 & 𝑰𝒏𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑪𝒆𝒓𝒆𝒎𝒐𝒏𝒚 𝒐𝒇 𝑷𝑺𝑴𝑬 𝑴𝒊𝒏𝒅𝒐𝒓𝒐 𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒆𝒓𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝑴𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓𝒔” na ginanap sa ORMECO Solidarity Hall, Brgy. Sta. Isabel, Calapan City, Oriental Mindoro, nitong ika-25 ng Marso.

Bahagi ng aktibidad na ito sina 𝗘𝗻𝗴𝗿. 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗹𝗲𝘀 𝗔𝗻𝘁𝗵𝗼𝗻𝘆 𝗠. 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗿𝗯𝗮𝘀 (𝗣𝗦𝗠𝗘 𝗠𝗶𝗻𝗱𝗼𝗿𝗼 𝗖𝗵𝗮𝗿𝘁𝗲𝗿 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁), at 𝗘𝗻𝗴𝗿. 𝗥𝘂𝗱𝗼𝗹𝗽𝗵 𝗖. 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗹𝗼 (𝗣𝗦𝗠𝗘 𝗠𝗶𝗻𝗱𝗼𝗿𝗼 𝗖𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 𝗘𝘅𝗲𝗰𝘂𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗩𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁), kasama ang iba pang mga opisyales, at kasapi ng PSME, narito rin si 𝗘𝗻𝗴𝗿. 𝗛𝘂𝗺𝗽𝗵𝗿𝗲𝘆 𝗔. 𝗗𝗼𝗹𝗼𝗿, 𝗣𝗘𝗖𝗘, 𝗠𝗕𝗔 (𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿, 𝗢𝗥𝗠𝗘𝗖𝗢, 𝗜𝗻𝗰.).

Batid ni Mayor Morillo na ang makabuluhang gawaing ito ay mayroong malaking maitutulong para sa mga Mechanical Engineers, upang maging kaagapay ng lalawigan sa pagharap sa mga suliranin at hamon ng nagbabagong panahon.