Sa pangunguna ng Pamahalaang Lungsod ng Calapan, sa ilalim ng pamumuno ni 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗹𝗼𝘂 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀-𝗠𝗼𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼, nagkaroon ng komprehensibong talakayan sa naging pulong tungkol sa 𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆-𝗕𝗮𝘀𝗲𝗱 𝗠𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 (𝗖𝗕𝗠𝗦) 𝗖𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗕𝗼𝗮𝗿𝗱𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗖𝗕𝗠𝗦 𝗖𝗼𝗿𝗲 𝗧𝗲𝗮𝗺𝘀, na isinagawa sa 2nd Floor, Executive Building, Main Conference Room, New City Hall, Barangay Guinobatan, nitong ika-30 ng Marso.

Binigyang pansin sa pagpupulong na ito ang pagpapaliwanag sa konsepto ng CBMS, gayundin ang importansya nito, at kung paano ito makatutulong sa mga mamamayan. Ito ay pinag-usapan at hinimay sa pamamagitan ng pagpapalitan ng kanya-kanyang opinyon, at pagbibigay ng mga mahahalagang impormasyon.

Dumalo sa pagpupulong na ito sina 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗳 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁 𝗠𝗿. 𝗘𝗳𝗿𝗲𝗻 𝗖. 𝗔𝗿𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮, 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗳 𝗼𝗳 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰𝗲, 𝗣𝗟𝗧𝗖𝗢𝗟 𝗔𝗹𝗳𝗿𝗲𝗱𝗼 𝗘. 𝗟𝗼𝗿𝗶𝗻, 𝗝𝗿., 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿, 𝗘𝗻𝗣. 𝗜𝘃𝗮𝗻 𝗦𝘁𝗲𝗽𝗵𝗲𝗻 𝗙. 𝗙𝗮𝗱𝗿𝗶, 𝗖𝗘𝗦𝗘, 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗔𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗔𝘁𝘁𝘆. 𝗥𝗲𝘆𝗺𝘂𝗻𝗱 𝗔𝗹 𝗙. 𝗨𝘀𝘀𝗮𝗺, 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗖𝗶𝘃𝗶𝗹 𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝗿/𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿, 𝗖𝗕𝗠𝗦 𝗠𝗿. 𝗗𝗲𝗼 𝗠𝗮𝗿 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝘀 𝗙. 𝗠𝗮𝘂𝗿𝗼, 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗣𝗹𝗮𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗖𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗘𝗻𝗣. 𝗝𝗼𝘀𝗲𝗹𝗶𝘁𝗼 𝗥. 𝗕𝗮𝘂𝘁𝗶𝘀𝘁𝗮, 𝗛𝗲𝗮𝗱 𝗼𝗳 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 𝗔𝗳𝗳𝗮𝗶𝗿𝘀 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲, 𝗠𝗿. 𝗔𝘃𝗲𝗹𝗶𝗻𝗼 𝗣. 𝗧𝗲𝗷𝗮𝗱𝗮, 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗪𝗲𝗹𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿 𝗠𝘀. 𝗝𝘂𝘃𝘆 𝗟. 𝗕𝗮𝗵𝗶𝗮, 𝗥𝗦𝗪, 𝗖𝗗𝗥𝗥𝗠 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿 𝗠𝗿. 𝗗𝗲𝗻𝗻𝗶𝘀 𝗧. 𝗘𝘀𝗰𝗼𝘀𝗼𝗿𝗮, 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗹 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿 𝗔𝘁𝘁𝘆. 𝗥𝗲𝘆 𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹 𝗦. 𝗔𝗰𝗲𝗱𝗶𝗹𝗹𝗼, 𝗖𝗘𝗡𝗥𝗗 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿 𝗠𝗿. 𝗪𝗶𝗹𝗳𝗿𝗲𝗱𝗼 𝗚. 𝗟𝗮𝗻𝗱𝗶𝗰𝗵𝗼, 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗔𝗴𝗿𝗶𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗶𝘀𝘁 𝗠𝘀. 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗹𝗲𝗶𝗻 𝗩. 𝗦𝗲𝘃𝗶𝗹𝗹𝗮, 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗕𝘂𝗱𝗴𝗲𝘁 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿 𝗠𝘀. 𝗟𝗼𝗿𝗶𝗲𝘁𝗮 𝗔. 𝗚𝗮𝗹𝗶𝗰𝗶𝗮, 𝗠𝗗𝗠𝗚, 𝗖𝗖𝗗𝗢-𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿-𝗶𝗻-𝗖𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲 𝗠𝘀. 𝗘𝗹𝗲𝗮𝗻𝗼𝗿 𝗩. 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗲𝗿𝗮, 𝗦𝗧𝗣 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗔𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗠𝗿. 𝗣𝗲𝘁𝗲𝗿 𝗝𝗼𝘀𝗲𝗽𝗵 𝗩. 𝗗𝘆𝘁𝗶𝗼𝗰𝗼, at 𝗖𝗠𝗢-𝗠𝗜𝗦 𝗣𝗲𝘁𝗲𝗿 𝗠𝗲𝗿𝘃𝗶𝗻 𝗠. 𝗔𝗯𝗼𝗴𝗮𝗱𝗼.

Naging bahagi rin sa aktibidad na ito ang iba’t ibang organisasyon at departamento, katulad ng SDS, DepEd-Schools Division of Calapan City, City Human Resource and Management Department, City Health and Sanitation Department, City Public Safety Department, PESO, CIO, CALSEDECO, UPDD, at PSA.

Batid ng butihing Ina ng Lungsod na mayroon itong malaking maitutulong sa mga mamamayan ng Lungsod, kaya naman mariin niya itong sinusuportahan.