Isa si 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗹𝗼𝘂 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀-𝗠𝗼𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 sa mga napili ng ng 𝗔𝘀𝗶𝗮 𝗣𝗮𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿𝘀 𝗔𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝘆 upang maging Fellow sa 2023 Academy class.

Layunin ng akademya na buuin at paigtingin ang kapasidad ng mga bagong halal na mga punong lungsod at gobernador sa rehiyon ng Asya at Pasipiko kaya naman malaking karangalan para kay Mayor Morillo na mapabilang sa gawaing ito.

Gayundin, malakas ang pagnanais ni Mayor Morillo na matuto at mapaunlad ang kaniyang kaalaman at kakayahan pagdating sa pamumuno ng Lungsod ng Calapan.

Kasama naman ng Punong Lungsod ang ilan sa mga Department Heads na sina 𝗘𝗻𝗣. 𝗔𝗺𝗼𝗿𝗺𝗶𝗼 𝗖𝗝𝗦 𝗕𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿, 𝗘𝗻𝗣. 𝗝𝗼𝘀𝗲𝗹𝗶𝘁𝗼 𝗥. 𝗕𝗮𝘂𝘁𝗶𝘀𝘁𝗮, 𝗠𝘀. 𝗠𝘆𝗿𝗶𝗮𝗺 𝗟𝗼𝗿𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗗. 𝗢𝗹𝗮𝗹𝗶𝗮, 𝗗𝗿𝗮. 𝗕𝗮𝘀𝗶𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠. 𝗟𝗹𝗮𝗻𝘁𝗼, 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗹𝗲𝗶𝗻 𝗩. 𝗦𝗲𝘃𝗶𝗹𝗹𝗮, 𝗘𝗻𝗣. 𝗡𝗲𝗽𝗼 𝗝𝗲𝗿𝗼𝗺𝗲 𝗚. 𝗕𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿, at 𝗠𝗿. 𝗢𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗔. 𝗠𝗮𝗹𝗶𝘄𝗮𝗻𝗮𝗴 bilang mga katuwang niya sa bawat session.

Ang Asia Pacific Mayors Academy ay pinangungunahan ng 𝗨𝗡 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗳𝗼𝗿 𝗔𝘀𝗶𝗮 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗣𝗮𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰, at 𝗨𝗻𝗶𝘁𝗲𝗱 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗦𝗲𝘁𝘁𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗲 (𝗨𝗡-𝗛𝗮𝗯𝗶𝘁𝗮𝘁) at sa tulong ng 𝗨𝗻𝗶𝘁𝗲𝗱 𝗖𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗔𝘀𝗶𝗮-𝗣𝗮𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰 (𝗨𝗖𝗟𝗚 𝗔𝗦𝗣𝗔𝗖), 𝗨𝗻𝗶𝘁𝗲𝗱 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆-𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲𝗱 𝗦𝘁𝘂𝗱𝘆 𝗼𝗳 𝗦𝘂𝘀𝘁𝗮𝗶𝗻𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 (𝗨𝗡𝗨-𝗜𝗔𝗦), 𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗣𝗮𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰 𝗥𝗶𝗺 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 (𝗔𝗣𝗥𝗨), at ng 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗘𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗲𝘀.