Congratulations, Jerald Caidi Alfante at MINSU-IABE!

Pormal na humarap kay 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗹𝗼𝘂 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀-𝗠𝗼𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 si 𝗠𝗿. 𝗝𝗲𝗿𝗮𝗹𝗱 𝗖𝗮𝗶𝗱𝗶 𝗔𝗹𝗳𝗮𝗻𝘁𝗲 upang iprisinta ang mga parangal na naiuwi ng kanilang delegasyon mula sa 𝗠𝗶𝗻𝗱𝗼𝗿𝗼 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 – 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗲 𝗼𝗳 𝗔𝗴𝗿𝗶𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗮𝗻𝗱 𝗕𝗶𝗼𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺𝘀 𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 (𝗜𝗔𝗕𝗘) matapos ang 9𝒕𝒉 𝑺𝒐𝒖𝒕𝒉𝒆𝒂𝒔𝒕 𝑨𝒔𝒊𝒂𝒏 𝑨𝒈𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝑭𝒐𝒐𝒅 𝑬𝒏𝒈𝒊𝒏𝒆𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈 𝑺𝒕𝒖𝒅𝒆𝒏𝒕 𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 𝑨𝒏𝒏𝒖𝒂𝒍 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑪𝒐𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊𝒐𝒏 2023 sa 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝗶 𝗣𝘂𝘁𝗿𝗮 𝗠𝗮𝗹𝗮𝘆𝘀𝗶𝗮 noong Agosto 20-26.

Si Alfante ay nakatanggap ng special award sa pagkakaroon ng pinakamataas na puntos sa kategoryang 𝗔𝗴𝗿𝗶𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗤𝘂𝗶𝘇 𝗕𝗲𝗲.

Samantala, narito ang iba pang mga parangal na nakamit ng kanilang delegasyon:

𝗔𝗴𝗿𝗶𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗤𝘂𝗶𝘇 𝗕𝗲𝗲

🥇 1st Prize

𝗥𝗼𝗰𝗲𝗹 𝗞𝗶𝗻𝗴 𝗝𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗗. 𝗟𝗮𝗯𝗮𝗴𝘂𝗶𝘀

𝗝𝗵𝗼𝘃𝗮𝗹 𝗟. 𝗕𝗲𝘀𝗮𝘀

𝗥𝗮𝘆𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗚. 𝗔𝗻̃𝗮𝗿

🥉 3rd Prize

𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗩𝗶𝘃𝗮 𝗚. 𝗖𝗿𝗶𝘀𝗲𝗹𝗱𝗮

𝗟𝗮𝗻𝘇 𝗟𝗼𝘂𝗶𝗲 𝗗. 𝗔𝗹𝗮𝗺𝗼

𝗝𝗮𝗻𝘀𝗲𝗻 𝗔𝗿𝘃𝗲𝗹 𝗠. 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲𝗿𝗮𝘀

𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻

🥇 1st Prize

MinSU and Philippine Society of Agricultural and Biosystems Engineers Pre-Professional Group

𝗔𝗥𝗖𝗠𝗮𝘇𝗶𝗻𝗴 𝗥𝗮𝗰𝗲

🥈 2nd Prize

𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗩𝗶𝘃𝗮 𝗚. 𝗖𝗿𝗶𝘀𝗲𝗹𝗱𝗮

𝗟𝗮𝗻𝘇 𝗟𝗼𝘂𝗶𝗲 𝗗. 𝗔𝗹𝗮𝗺𝗼

𝗝𝗮𝗻𝘀𝗲𝗻 𝗔𝗿𝘃𝗲𝗹 𝗠. 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲𝗿𝗮𝘀

🥉 3rd Prize

𝗘𝗹𝗺𝗲𝗿 𝗠. 𝗣𝗼𝗽𝘂𝗹𝗶

𝗝𝗲𝗿𝗮𝗹𝗱 𝗧. 𝗖𝗮𝗶𝗱𝗶 𝗔𝗹𝗳𝗮𝗻𝘁𝗲

𝗠𝗮𝗿𝗸 𝗚𝗹𝗲𝗻𝗻 𝗔. 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗲𝗻𝗱𝗼

Congratulations Calapeño! Nakaka-proud kayo!