Bilang 𝗖𝗵𝗮𝗶𝗿𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻, pinangunahan ni 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗹𝗼𝘂 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀-𝗠𝗼𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 ang isinagawang “𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 𝗕𝗼𝗮𝗿𝗱 𝗠𝗲𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴” kasama si 𝗖𝗼-𝗖𝗵𝗮𝗶𝗿𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻, 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹𝘀 𝗗𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗗𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗖𝗮𝗹𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗠𝘀. 𝗦𝘂𝘀𝗮𝗻𝗮 𝗠. 𝗕𝗮𝘂𝘁𝗶𝘀𝘁𝗮, para sa buwan ng Mayo, ginanap sa Executive Building Main Conference Room, New City Hall, Calapan City, nitong araw ng Miyerkules, ika-17 ng Mayo.

Binigyang pansin sa naging talakayang ito ang mga sumusunod: 𝗦𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀 𝗥𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗼𝗻 𝗦𝗘𝗙 𝗨𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗣𝗮𝗹𝗮𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗣𝗮𝗺𝗽𝗮𝗮𝗿𝗮𝗹𝗮𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝗠𝗥𝗔𝗔 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲𝘀, 𝗦𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀 𝗼𝗳 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗟𝗘𝗗 𝗪𝗮𝗹𝗹 𝗮𝗻𝗱 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 𝗕𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴𝘀 ( 𝗖𝗮𝗹𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗖𝗦 𝗮𝗻𝗱 𝗠𝗮𝗹𝗮𝗱 𝗘𝗦), 𝗥𝗲𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝗔𝗱𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗨𝘁𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆/𝗦𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿𝘀, at 𝗥𝗲𝘃𝗶𝗲𝘄 𝗼𝗳 𝗦𝗘𝗙 𝗣𝗿𝗼𝗰𝘂𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗣𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀.

Dito ay pinakinggan ng butihing Ina ng Lungsod ang boses ng bawat isa, kaugnay sa mga kasalukuyang problema na kinakailangan solusyunan para sa pagtamo ng pangkalahatang kaayusan na makatutulong sa bawat isa.

Samantala, dumalo rin sa pagpupulong na ito ang mga miyembro na sina 𝗖𝗵𝗮𝗶𝗿𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻, 𝗦𝗣 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘁𝘁𝗲𝗲 𝗼𝗻 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗛𝗼𝗻. 𝗥𝗶𝘂𝘀 𝗔𝗻𝘁𝗵𝗼𝗻𝘆 𝗖. 𝗔𝗴𝘂𝗮, 𝗮𝘁 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁, 𝗦𝗞 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗖𝗮𝗹𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗖𝗶𝘁𝘆, 𝗠𝗿. 𝗡𝗼𝗲𝗹 𝗖. 𝗖𝗶𝗿𝘂𝗷𝗮𝗻𝗼, 𝗸𝗮𝘀𝗮𝗺𝗮 𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗴𝗮 𝗺𝗶𝘆𝗲𝗺𝗯𝗿𝗼 𝗻𝗮 𝗺𝘂𝗹𝗮 𝘀𝗮 𝗣𝗮𝗺𝗮𝗵𝗮𝗹𝗮𝗮𝗻𝗴 𝗟𝘂𝗻𝗴𝘀𝗼𝗱 𝗻𝗮 𝘀𝗶𝗻𝗮 𝗔𝗰𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗧𝗿𝗲𝗮𝘀𝘂𝗿𝗲𝗿 𝗠𝗿. 𝗡𝗶𝗰𝗮𝘀𝗶𝗼 𝗗. 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗽𝗮𝗻𝗴, 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗬𝗼𝘂𝘁𝗵 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿 𝗠𝗿. 𝗠𝗮𝗿𝘃𝗶𝗻 𝗟. 𝗣𝗮𝗻𝗮𝗵𝗼𝗻, 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿 𝗘𝗻𝗽. 𝗕𝗲𝗻𝗷𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗟. 𝗔𝗰𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮, 𝗥𝗖𝗘, 𝗖𝗘𝗦𝗘, at 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿 𝗠𝘀. 𝗠𝘆𝗿𝗶𝗮𝗺 𝗟𝗼𝗿𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗗. 𝗢𝗹𝗮𝗹𝗶𝗮.

Narito rin sina 𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹 𝗜𝗩, 𝗢𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗠𝗶𝗻𝗱𝗼𝗿𝗼 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗛𝗶𝗴𝗵 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 𝗠𝗿. 𝗡𝗶𝗺𝗿𝗼𝗱 𝗕𝗮𝗻𝘁𝗶𝗴𝘂𝗲, 𝗣𝗵𝗗., 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿 𝗠𝗿. 𝗔𝗹𝗹𝗮𝗻 𝗟. 𝗣𝗮𝗶𝗴𝗮𝗼, at 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁, 𝗣𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁𝘀, 𝗧𝗲𝗮𝗰𝗵𝗲𝗿𝘀, 𝗮𝗻𝗱 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (𝗣𝗧𝗖𝗔) 𝗠𝗿. 𝗚𝗶𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗣. 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵𝗶𝗺𝘂𝗿𝗮.

Naisakatuparan ang gawaing ito sa pangunguna ng Pamahalaang Lungsod ng Calapan, sa pamamagitan ng 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗗𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁, at 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹𝘀 𝗗𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗖𝗮𝗹𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗖𝗶𝘁𝘆.