Ceremonial Planting ng Vegetable Derby 2024 sa pangunguna ni Mayor Morillo

Sa isang makabuluhang kaganapan, pinangunahan ni City Mayor Malou Flores-Morillo ang Ceremonial

Planting para sa Vegetable Derby 2024. Ang kaganapang ito ay hindi lamang isang simpleng pagtatanim, kundi isang simbolo ng pagkakaisa at dedikasyon para sa pagpapalago ng agrikultura sa lungsod ng Calapan.

Ang City Agricultural Services Department (CASD), sa pakikipagtulungan ng apat na malalaking kumpanya sa agrikultura – Allied Botanicals Corp., Pilipinas Kaneko Seeds Corp., East West Seed Company, at RAMGO Seeds International, ay nagtulungan upang maisakatuparan ang programang ito. Ang mga kumpanyang ito, kasama ang 57 miyembro ng Sta. Rita Farmers Association, ay nagbigay ng kanilang ekspertis at suporta upang matiyak ang tagumpay ng Vegetable Derby.

Kasama sa aktibidad sina Chief of Staff, Joseph Umali, Ms. Agatha Ilano, at dating Konsehala, Ms. Mylene De Jesus, na nagpakita ng kanilang suporta sa inisyatibang ito. Isang espesyal na pasasalamat ang ipinaabot ni Mayor Morillo sa may-ari ng lupa na si Mr. Rudy Hernandez na nagpahiram ng kanyang 2700 square meters na lote para sa proyektong ito.

Binigyang-diin ni Mayor Morillo ang kahalagahan ng mga magsasaka sa ekonomiya ng Calapan, na kilala bilang ‘𝒇𝒐𝒐𝒅 𝒃𝒂𝒔𝒌𝒆𝒕’ ng rehiyon. Bilang suporta, namahagi ang CASD ng sampung bag ng Organic Fertilizers sa mga magsasaka, isang hakbang upang hikayatin ang sustainable farming practices. Ang Ceremonial Planting ay isang patunay ng matatag na suporta ni Mayor Morillo sa mga magsasaka at sa pangakong patuloy na pag-unlad ng agrikultura sa Calapan.