Para sa kabatiran ng ating mga kababayan na maaaring sa ngayon ay nangangamba sa napabalitang manipestasyon ng oil spill sa baybaying dagat ng Brgy. Navotas. Makikita sa larawan na kaunti pa lamang ang bakas ng humalong langis sa buhangin, kumpara sa talamak na oil spill na ngayon ay nakikita sa katubigang sakop ng ibang bayan sa Oriental Mindoro.

Gayunpaman, maigting pa din ang ating pagbabantay at paghahanda sa maaaring maging kasunod na senaryo rito. Lahat po tayo’y umaasa na huwag lumubha ang lagay ng ating nasasakupan. Mag-iingat po ang lahat.