“𝑳𝒆𝒕 𝒎𝒆 𝒕𝒂𝒌𝒆 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒐𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒊𝒕𝒚 𝒕𝒐 𝒆𝒙𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔 𝒎𝒚 𝒃𝒊𝒈 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝒔𝒊𝒏𝒄𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 𝒂𝒑𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒕𝒐 𝒂𝒍𝒍 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒊𝒏𝒅𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕𝒔 𝒃𝒆𝒉𝒊𝒏𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔𝒆𝒔 𝒐𝒇 𝑪𝒂𝒍𝒂𝒑𝒂𝒏 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 𝑺𝒄𝒉𝒐𝒐𝒍. 𝑻𝒐 𝒂𝒍𝒍 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒆𝒂𝒄𝒉𝒆𝒓𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒔𝒕𝒂𝒇𝒇, 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒌 𝒚𝒐𝒖 𝒇𝒐𝒓 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒖𝒏𝒅𝒚𝒊𝒏𝒈 𝒑𝒂𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝒅𝒆𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒕𝒐 𝒈𝒖𝒊𝒅𝒆 𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒆𝒂𝒓𝒏𝒆𝒓𝒔 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝒂𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒊𝒄 𝒋𝒐𝒖𝒓𝒏𝒆𝒚. 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌 𝒚𝒐𝒖 𝒇𝒐𝒓 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆𝒎 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒔𝒆𝒄𝒐𝒏𝒅 𝒉𝒐𝒎𝒆 𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒆𝒚 𝒇𝒆𝒆𝒍 𝒔𝒂𝒇𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒍𝒐𝒗𝒆𝒅. 𝑰 𝒘𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒆𝒏𝒅 𝒂𝒍𝒍 𝒕𝒉𝒆 𝒆𝒇𝒇𝒐𝒓𝒕𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒔𝒂𝒄𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒆𝒔 𝒐𝒇 𝒐𝒖𝒓 𝒑𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕𝒔 𝒂𝒔 𝒘𝒆𝒍𝒍, 𝒂𝒏𝒅 𝒂𝒔 𝒂 𝒎𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓 𝑰 𝒂𝒍𝒔𝒐 𝒌𝒏𝒐𝒘 𝒉𝒐𝒘 𝒄𝒉𝒂𝒍𝒍𝒆𝒏𝒈𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐 𝒓𝒂𝒊𝒔𝒆 𝒕𝒉𝒆𝒔𝒆 𝒄𝒉𝒊𝒍𝒅𝒓𝒆𝒏. 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌 𝒚𝒐𝒖 𝒇𝒐𝒓 𝒈𝒊𝒗𝒊𝒏𝒈 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕𝒇𝒖𝒍 𝒆𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒇𝒐𝒓 𝒕𝒉𝒆𝒎, 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒄𝒉𝒐𝒔𝒆𝒏 𝑪𝒂𝒍𝒂𝒑𝒂𝒏 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 𝑺𝒄𝒉𝒐𝒐𝒍 𝒂𝒔 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝒔𝒆𝒄𝒐𝒏𝒅 𝒉𝒐𝒎𝒆, 𝒂𝒏𝒅 𝑰 𝒃𝒆𝒍𝒊𝒆𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒄𝒉𝒐𝒊𝒄𝒆”, bahagi yan ng naging mensahe ni 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗹𝗼𝘂 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀-𝗠𝗼𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 nang siya ay maimbitahan bilang guest speaker sa 𝟭𝟭𝟵𝘁𝗵 𝗙𝗼𝘂𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗿𝘆 ng 𝗖𝗮𝗹𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 noong Perbrero 18, 2023.

Kasamang dumalo sa nasabing okasyon sina 𝗖𝗮𝗹𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹𝘀 𝗗𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗠𝘀. 𝗟𝗮𝗶𝗱𝗮 𝗟𝗮𝗴𝗮𝗿-𝗠𝗮𝘀𝗰𝗮𝗿𝗲𝗻̃𝗮𝘀, 𝗠𝘀. 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗶𝗲 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗶𝗱, 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗳 𝗖𝗜𝗗, 𝗠𝗿. 𝗡𝗶𝗰𝗮𝗻𝗼𝗿 𝗔𝗹𝗰𝗮𝗻̃𝗶𝗰𝗲𝘀, 𝗣𝗦𝗗𝗦 𝗖𝗮𝗹𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗘𝗮𝘀𝘁 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁 at 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿 𝗠𝘀. 𝗠𝘆𝗿𝗶𝗮𝗺 𝗟𝗼𝗿𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗢𝗹𝗮𝗹𝗶𝗮.

Samanatala, ang makabuluhang selebrasyon ay naisakatuparan sa pangangasiwa at pagtutulungan ng lahat ng CCS teaching at non-teaching staff sa pangunguna nina 𝗖𝗖𝗦 𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹 𝗜𝗩 𝗠𝘀. 𝗔𝗴𝗻𝗲𝘀 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗶𝗮𝗴𝗼 at 𝗖𝗖𝗦 𝗛𝗲𝗮𝗱 𝗧𝗲𝗮𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗜𝗜𝗜 𝗠𝗿. 𝗥𝗲𝘆𝗻𝗮𝗹𝗱𝗼 𝗔𝗹𝗰𝗮𝗹𝗮. Kinatawan naman ni 𝗣𝗧𝗔 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗠𝗿. 𝗭𝗲𝘂𝘀 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗻𝗴𝘀𝗼𝗻𝗴 ang mga magulang ng mga learners sa nasabing paaralan.

Pinakatampok sa selebrasyon ang Field Demo Competition, na kung saan hinati sa limang grupo ang mga estudyante na nagpagligsahan sa sabayang-pagsasayaw.

Higit namang ikinasaya ng mga bata ang mga inihandang pakulo ng mga guro gaya ng dart balloons booth, kissmarks booth, tattoo booth at dedication booth na talaga namang kanilang kinagiliwan.

Sa ikalawang bahagi ng programa ay masiglang nakilahok ang mga guro at mag-aaral sa ‘𝑷𝒂𝒍𝒂𝒓𝒐 𝒏𝒈 𝑳𝒂𝒉𝒊.