Nagsagawa ng Banal na Misa sa City Hall, Barangay Guinobatan, Calapan City sa pangunguna ni 𝗙𝗿. 𝗖𝗲𝗻𝗼𝗻 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮 bilang bahagi ng pagdiriwang ng araw ng Pag-aayuno at Pangingilin nitong nagdaang araw ng Miyerkules, ika-22 ng Pebrero 2023.

Ito ay dinaluhan ni 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗹𝗼𝘂 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀-𝗠𝗼𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 at ng iba pang mga kawani ng Pamahalaang Lungsod.

Ang pagdiriwang ng pagpapahid ng Abo sa ating noo ay hudyat ng pagsisimula ng Panahon ng Kuwaresma.

Ito ang panahon ng paglilinis at paghahanda sa sarili kung saan ay sinisimbolo ng pagpapahid ng abo sa noo na tayo ay nilikha ng Panginoong Diyos mula sa alabok at tayo ay sa alabok din uuwi, simbolo rin ito ng pagbabalik-loob sa ating Makapangyarihang Diyos Amang nasa Langit.