Marahil ay may mga magtatanong kung bakit pa kailangang pagtuunan ng pamahalaang lungsod ang pagpapayabong ng ating mga aklatan sa gitna ng modern world.

Ang sagot?

Dahil mataas ang pagpapahalaga ng Ina ng Lungsod, Mayor Malou Flores-Morillo sa sining ng pagbasa bilang kasangkapan sa pagpapayaman ng kinabukasan ng sinomang mamamayan, lalong higit ng ating mga kabataan.

Kaugnay nito, ika-9 ng Marso, isinagawa sa 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗟𝗶𝗯𝗿𝗮𝗿𝘆 ang 𝗧𝘂𝗿𝗻 𝗢𝘃𝗲𝗿 𝗖𝗲𝗿𝗲𝗺𝗼𝗻𝘆 𝗼𝗳 𝗟𝗶𝗯𝗿𝗮𝗿𝘆 𝗥𝗲𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝘀 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝘁𝗵𝗲 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗟𝗶𝗯𝗿𝗮𝗿𝘆 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗣𝗵𝗶𝗹𝗶𝗽𝗽𝗶𝗻𝗲𝘀 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗔𝗳𝗳𝗶𝗹𝗶𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗕𝗮𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮𝘆 𝗥𝗲𝗮𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝘀 (𝗕𝗥𝗖𝘀) Sa pangunguna ni 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗟𝗶𝗯𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗠𝘀. 𝗖𝗹𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗕𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿, 𝗥𝗟, 𝗠𝗟𝗜𝗦.

Sa temang “𝑰𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒏 𝑷𝒖𝒃𝒍𝒊𝒄 𝑳𝒊𝒃𝒓𝒂𝒓𝒊𝒆𝒔 𝒊𝒔 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒏 𝑷𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆’𝒔 𝑳𝒊𝒗𝒆𝒔”. Ayon sa Ina ng Lungsod, “𝑵𝒂𝒏𝒊𝒏𝒊𝒘𝒂𝒍𝒂 𝒂𝒌𝒐 𝒏𝒂 𝒂𝒏𝒈 𝒑𝒂𝒈𝒃𝒂𝒃𝒂𝒔𝒂 𝒂𝒚 𝒎𝒂𝒌𝒂𝒑𝒂𝒈𝒃𝒊𝒃𝒊𝒈𝒂𝒚 𝒂𝒕 𝒎𝒂𝒌𝒂𝒑𝒂𝒈𝒑𝒂𝒑𝒂𝒏𝒂𝒕𝒊𝒍𝒊 𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒍𝒖𝒔𝒐𝒈 𝒏𝒂 𝒌𝒂𝒊𝒔𝒊𝒑𝒂𝒏 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒂 𝒌𝒂𝒏𝒊𝒏𝒐 𝒎𝒂𝒏, 𝒔𝒂 𝒈𝒊𝒕𝒏𝒂 𝒏𝒈 𝒌𝒊𝒏𝒂𝒌𝒂𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑 𝒏𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒑𝒂𝒏𝒅𝒆𝒎𝒚𝒂 𝒂𝒕 𝒊𝒃𝒂 𝒑𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒈𝒂 𝒑𝒂𝒈𝒔𝒖𝒃𝒐𝒌 𝒂𝒕 𝒔𝒖𝒍𝒊𝒓𝒂𝒏𝒊𝒏”.

Samantala, sa mensahe naman ni 𝗖𝗔 𝗔𝘁𝘁𝘆. 𝗥𝗲𝘆𝗺𝘂𝗻𝗱 𝗔𝗹 𝗙. 𝗨𝘀𝘀𝗮𝗺, “𝑷𝒂𝒈𝒕𝒖𝒌𝒍𝒂𝒔 𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒔 𝒎𝒂𝒍𝒂𝒘𝒂𝒌 𝒂𝒕 𝒎𝒂𝒔 𝒎𝒂𝒍𝒂𝒍𝒊𝒎 𝒏𝒂 𝒌𝒂𝒓𝒖𝒏𝒖𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒏𝒂 𝒎𝒂𝒈𝒓𝒆𝒓𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂 𝒔𝒂 𝒑𝒂𝒈𝒃𝒖𝒃𝒖𝒌𝒂𝒔 𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒔 𝒎𝒂𝒓𝒂𝒎𝒊𝒏𝒈 𝒐𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒖𝒑𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒑𝒂𝒍𝒂𝒈𝒐 𝒂𝒕 𝒎𝒂𝒊𝒂𝒏𝒈𝒂𝒕 𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒖𝒉𝒂𝒚 𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒐𝒎𝒂𝒏 — 𝒊𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒈 𝒏𝒂𝒈𝒕𝒖𝒍𝒂𝒌 𝒔𝒂 𝒌𝒂𝒔𝒂𝒍𝒖𝒌𝒖𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒔𝒚𝒐𝒏 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒑𝒂𝒏𝒂𝒕𝒊𝒍𝒊𝒉𝒊𝒏 𝒂𝒏𝒈 𝒑𝒂𝒈𝒃𝒊𝒃𝒊𝒈𝒂𝒚 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒔𝒚𝒂 𝒔𝒂 𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒌𝒍𝒂𝒕𝒂𝒏”.

Labis na pasasalamat naman ang ipinaabot ni Ms. Claire Benter sa National Library of the Philippines. Nasa humigit kumulang 𝗣𝟭.𝟲𝗠 ang halaga ng naturang library materials na ipinagkaloob ng National Library of the Philippines sa Calapan City Barangay Reading Centers.

Sa talaan, mayroong 𝟱𝟭 𝗕𝗮𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮𝘆 𝗥𝗲𝗮𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝘀 (𝗕𝗥𝗖𝘀) ang lungsod ng Calapan.