25 batingting ng kampana ang siyang naging hudyat ng pormal na pagsisimula ng selebrasyon ng ika-25 na anibersaryo ng pagiging ganap na lungsod ng Calapan na isinagawa sa Calapan City Plaza Pavilion.

“𝑨𝒏𝒈 𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒑𝒂𝒈𝒔𝒂𝒔𝒂𝒎𝒂-𝒔𝒂𝒎𝒂 𝒂𝒕 𝒑𝒂𝒈𝒅𝒊𝒓𝒊𝒘𝒂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂𝒚𝒐𝒏 𝒂𝒚 𝒔𝒖𝒎𝒂𝒔𝒂𝒍𝒂𝒎𝒊𝒏 𝒔𝒂 𝒕𝒂𝒈𝒖𝒎𝒑𝒂𝒚 𝒏𝒈 𝑪𝒂𝒍𝒂𝒑𝒂𝒏, 𝒂𝒕 𝒔𝒚𝒂 𝒓𝒊𝒏 𝒏𝒂𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒂𝒈𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒎𝒖𝒍𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒂 𝒑𝒂𝒏𝒊𝒃𝒂𝒈𝒐𝒏𝒈 𝒑𝒂𝒈𝒍𝒂𝒍𝒂𝒌𝒃𝒂𝒚 𝒏𝒂 𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒊𝒏. 𝑯𝒂𝒚𝒂𝒂𝒏 𝒑𝒐 𝒏𝒊𝒏𝒚𝒐 𝒂𝒌𝒐𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒈 𝒑𝒖𝒏𝒍𝒂 𝒏𝒈 𝒎𝒈𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒂 𝒌𝒂𝒈𝒂𝒍𝒊𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒂𝒕 𝒌𝒂𝒉𝒖𝒔𝒂𝒚𝒂𝒏 𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒓𝒂𝒎𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒂𝒖𝒎𝒃𝒂𝒚𝒂𝒏, 𝒏𝒂 𝒂𝒕𝒊𝒏 𝒏𝒂𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒂𝒂𝒏𝒊𝒉𝒊𝒏 𝒔𝒂 𝒎𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑 𝒏𝒂 𝒑𝒂𝒏𝒂𝒉𝒐𝒏. 𝑵𝒂𝒘𝒂 𝒕𝒂𝒚𝒐 𝒂𝒚 𝒃𝒊𝒈𝒌𝒊𝒔𝒊𝒏 𝒏𝒈 𝒑𝒂𝒈𝒌𝒂𝒌𝒂𝒊𝒔𝒂 𝒂𝒕 𝒑𝒂𝒈𝒕𝒖𝒕𝒖𝒍𝒖𝒏𝒈𝒂𝒏, 𝒕𝒖𝒏𝒈𝒐 𝒔𝒂 𝑷𝑰𝑳𝑨𝑲𝒂 𝒎𝒂𝒖𝒏𝒍𝒂𝒅, 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒆𝒔𝒊𝒃𝒐 𝒂𝒕 𝒍𝒖𝒏𝒕𝒊𝒂𝒏𝒈 𝑪𝒂𝒍𝒂𝒑𝒂𝒏.”

Ito ang naging pahayag ni 𝗖𝗮𝗹𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗹𝗼𝘂 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀-𝗠𝗼𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 sa isinagawang 𝗔𝗿𝗮𝘄 𝗡𝗴 𝗣𝗮𝗴𝗹𝘂𝗹𝘂𝗻𝘀𝗮𝗱 𝗻𝗴 𝗣𝗮𝗴𝗱𝗶𝗿𝗶𝘄𝗮𝗻𝗴 ika-25 ng Pebrero.

“𝑴𝒂𝒚 𝒍𝒂𝒌𝒂𝒔 ‘𝒑𝒂𝒈 𝒏𝒂𝒈𝒌𝒂𝒌𝒂𝒊𝒔𝒂 𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒓𝒂𝒎𝒊. 𝑮𝒂𝒚𝒂 𝒏𝒈𝒂 𝒏𝒈 𝒑𝒊𝒏𝒂𝒈𝒎𝒖𝒍𝒂𝒏 𝒏𝒈 𝑪𝒂𝒍𝒂𝒑𝒂𝒏 𝒏𝒂 “𝒌𝒂𝒍𝒂𝒑” 𝒐 “𝒕𝒐 𝒈𝒂𝒕𝒉𝒆𝒓”, 𝒔𝒂𝒎𝒂-𝒔𝒂𝒎𝒂 𝒑𝒐 𝒕𝒂𝒚𝒐! 𝑳𝒆𝒕’𝒔 𝒈𝒂𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒇𝒐𝒓 𝒃𝒊𝒈𝒈𝒆𝒓 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓 𝑪𝒂𝒍𝒂𝒑𝒂𝒏.” Ang mga katagang ito naman ang syang ibinahagi ni 𝗩𝗶𝗰𝗲 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗕𝗶𝗺 𝗜𝗴𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼 sa nasabing programa. Na siya namang sinang-ayunan ni 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗔𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗔𝘁𝘁𝘆. 𝗥𝗲𝘆𝗺𝘂𝗻𝗱 𝗔𝗹 𝗙. 𝗨𝘀𝘀𝗮𝗺. Ayon kay CA Ussam, “25 𝒕𝒂𝒐𝒏 𝒏𝒈 𝒑𝒂𝒈𝒊𝒈𝒊𝒏𝒈 𝒍𝒖𝒏𝒈𝒔𝒐𝒅 𝒏𝒈 𝑪𝒂𝒍𝒂𝒑𝒂𝒏, 25 𝒕𝒂𝒐𝒏 𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒌𝒖𝒍𝒂𝒚 𝒏𝒂 𝒌𝒂𝒔𝒂𝒚𝒔𝒂𝒚𝒂𝒏, 𝒏𝒂𝒈𝒌𝒂𝒓𝒐𝒐𝒏 𝒏𝒈 𝒊𝒃𝒂’𝒕 𝒊𝒃𝒂𝒏𝒈 𝒏𝒂𝒎𝒖𝒎𝒖𝒏𝒐, 𝒑𝒆𝒓𝒐 𝒊𝒊𝒔𝒂 𝒂𝒏𝒈 𝒍𝒂𝒚𝒐𝒏 — 𝒂𝒏𝒈 𝒑𝒂𝒈𝒚𝒂𝒃𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒉𝒂𝒍 𝒏𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝑪𝒂𝒍𝒂𝒑𝒂𝒏, 𝒎𝒖𝒍𝒂 𝒔𝒂 𝒊𝒔𝒂𝒏𝒈 𝒏𝒂𝒕𝒖𝒕𝒖𝒍𝒐𝒈 𝒏𝒂 𝑩𝒂𝒚𝒂𝒏”.

Samantala, mensahe naman ng pagpupugay at pagkilala sa lahat ng mga namuno, naging bahagi at naging instrumento ng tinatamasang kaunlaran ng mahal nating lungsod ng Calapan, ang siyang ibinihagi ni 𝗞𝗼𝗻𝘀𝗲𝗵𝗮𝗹 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗹𝗲𝘀 𝗣𝗮𝗻𝘀𝗼𝘆 at 𝗦𝗞 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗡𝗼𝗲𝗹 𝗖𝗹𝗮𝗿𝗼 𝗖𝗶𝗿𝘂𝗷𝗮𝗻𝗼 sa nasabing programa.

Sa nasabing Araw ng Paglulunsad ng Pagdiriwang, pormal na ding binigyang mukha at ipinakilala ang dalawampu’t isang kandidata ng Mutya ng Lungsod ng Calapan 2023.

Tiyak namang pakaaabangan ang mga 𝑷𝑰𝑳𝑨𝑲𝒂 exciting na aktibidad ng Pamahalang Lungsod na naka-angkla sa selebrasyon ng ika-25 anibersaryo ng pagiging lungsod ng Calapan. Sa Administrasyong 𝗧𝗔𝘂𝗺𝗯𝗮𝘆𝗮𝗻 𝗮𝗻𝗴 𝗠𝗔𝘀𝘂𝘀𝘂𝗻𝗼𝗱 — bawat isa ay mayroong araw na itinalaga! (Kate Redublo/CIO). 💜

𝗠𝗮𝗿𝗮𝗺𝗶 𝗽𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗮𝗴𝗮𝗴𝗮𝗻𝗮𝗽 𝗻𝗴𝗮𝘆𝗼𝗻𝗴 𝗙𝗲𝗯𝗿𝘂𝗮𝗿𝘆 𝟮𝟱 𝗮𝘁 𝘀𝗮 𝗺𝗴𝗮 𝘀𝘂𝘀𝘂𝗻𝗼𝗱 𝗻𝗮 𝗮𝗿𝗮𝘄!