Ang Republic Act No. 11313 o “Safe Spaces Act” o Bawal Bastos Law ay nilagdaan ng pangulo noong April 15, 2019 at sinimulang ipatupad noong July 15, 2019. Layunin nitong parusahan ang gender-based sexual harassment sa mga pampublikong lugar, sa mga paaralan, sa trabaho at pati sa online. Alamin sa ibaba kung ano ang mga maaaring iparusa sa mga taong lalabag sa Safe Space Act. Basahin ang buong artikulo ukol sa Republic Act No. 11313 o “Safe Space Act” : https://bit.ly/3gwr6jA