Layunin ng RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004 na protektahan mula sa anumang uri ng karahasan ang lahat ng kababaihan at kabataan. Ang VAWC ay isang pampublikong krimen na maaaring isampa ng isang babaeong nakakaranas ng pang-aabuso, o nang kanyang pamilya, barangay, social worker o concerned citizens. Alamin sa ibaba kung ano ang mga akto na pinarurusahan ng RA 9262. Basahin ang buong artikulo sa Anti-VAWC Act: https://bit.ly/3tZ6J1E