Ang nakasanayan ay hindi laging tama.

Huwag masanay sa mali.

Masanay tayo sa 𝗧𝗔𝗠𝗔.