Hindi nagpahuli sa pakikipiyesta si 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗹𝗼𝘂 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀-𝗠𝗼𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 sa Barangay Canubing II nitong ika-15 ng Mayo.

Kasama naman niya sa pakikisaya ang kaniyang mister na si 𝗠𝗿. 𝗘𝗽𝗵𝗿𝗮𝗶𝗺 𝗠𝗼𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 at anak na si 𝗠𝗿. 𝗞𝗶𝗻𝗴 𝗠𝗼𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼, 𝗩𝗶𝗰𝗲 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗕𝗶𝗺 𝗜𝗴𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼, 𝗞𝗼𝗻. 𝗔𝘁𝘁𝘆. 𝗥𝗶𝗰𝗸𝗮 𝗚𝗼𝗰𝗼, 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗔𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗔𝘁𝘁𝘆. 𝗥𝗲𝘆𝗺𝘂𝗻𝗱 𝗔𝗹 𝗨𝘀𝘀𝗮𝗺, at 𝗖𝗦𝗢 𝗗𝗲𝘀𝗸 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿 𝗔𝘃𝗲𝗹𝗶𝗻𝗼 𝗧𝗲𝗷𝗮𝗱𝗼.

Busog sa saya at sa sarap ng pagkain ang Ina ng Lungsod dahil sa mga inihandang pagkain ni 𝗞𝗼𝗻𝘀𝗲𝗵𝗮𝗹 𝗥𝗲𝘆 𝗔𝗹𝗮𝗴𝗮𝗼 𝗻𝗴 𝗖𝗮𝗻𝘂𝗯𝗶𝗻𝗴 𝗜𝗜; gayundin, hindi pinalampas ni Mayor Morillo na bisitahin ang Cueto Family.