Sa pangunguna ni 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗹𝗼𝘂 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀-𝗠𝗼𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼, nagtipon ang mga miyembro ng 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗲 𝗼𝗳 𝗖𝗮𝗹𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗕𝗼𝗮𝗿𝗱 𝗼𝗳 𝗧𝗿𝘂𝘀𝘁𝗲𝗲𝘀 para sa kanilang ika-79 na pagpupulong, ika-5 ng Mayo.

Naroon sina 𝗞𝗼𝗻𝘀𝗲𝗵𝗮𝗹 𝗥𝗶𝘂𝘀 𝗔𝗴𝘂𝗮, 𝗞𝗼𝗻𝘀𝗲𝗵𝗮𝗹 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝗽𝗰𝗶𝗼𝗻, 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿 𝗠𝘆𝗿𝗶𝗮𝗺 𝗢𝗹𝗮𝗹𝗶𝗮, 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗥𝗲𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿 𝗥𝗼𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗣𝘂𝗻𝘇𝗮𝗹𝗮𝗻, at mga program heads at directors ng CCC sa pangunguna ni 𝗗𝗿. 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗖𝗮𝗻𝘁𝗼𝘀.

Sa kanilang pagtitipon ay naging mainit na talakayin ang retention policy partikular na sa minimum na bilang ng mga failed subjects, probationary, at paglilipat ng kurso.

Para kay Mayor Morillo, dapat ay magkaroon ng mahigpit na polisiya nang sa gayon ay mas pagbutihin ng mga City Collegians ang pag-aaral.

Isa pa sa tinalakay sa pagpupulong ay ang tungkol sa pagtanggal ng Wave System at pagbabalik ng regular semestral system kung saan magiging MWF (Monday – Wednesday – Friday) at TThS (Tuesday – Thursday – Saturday) ang schedule.

Ipinrisinta naman ng mga program heads ang kani-kanilang Proposed Curriculum Action Plan para sa susunod na Academic Year.

Gayundin, kasama sa agenda ang unti-unting pagtatanggal ng Senior High School, 12th Commencement Exercises, at ang resulta ng pagbisita ng Regional Quality Assessment Team sa CCC.